Lærerkritik vækker undren

HADSUND:Det var med nogen undren, borgmester Karl Christensen (S) læste lørdagens artikel i NORDJYSKE om tillidsrepræsentanternes afvisning af, at undervisningskvaliteten i Folkeskolen kan bevares for færre penge, sådan som borgmesteren tidligere har udtalt. Karl Christensen medgiver, at der nok ikke bliver flere penge til skolerne, men pointerer, at det arbejde, der i øjeblikket pågår omkring udvikling af indhold og værdigrundlag i skolen, gerne skulle føre til, at man bliver bedre til at udnytte de ressourcer, der er til rådighed. - Vi ville gerne bevilge mere, men pengene skal jo komme et sted fra, og vi vil jo ikke til at lukke plejehjem. Som jeg læser artiklen, mener tillidsrepræsentanterne, at intet lade sig gøre, intet kan forandres, og enhver forandring er en forringelse. Og det duer ikke. Hvis vi skal tale om en folkeskole i udvikling, så må vi forvente en større omstillingsparathed, siger Karl Christensen. - I øvrigt finder jeg det mildt sagt påfaldende, når der i øjeblikket udfoldes et stort engagement i udviklingsarbejdet hos de involverede, heriblandt lærerne. Det kunne godt se ud, som om de eneste, der ikke synes, det her er interessant, er tillidsrepræsentanterne, og jeg er noget i tvivl om, hvorvidt de egentlig har opbakning hos dem, de repræsenterer, eller om det kun er dem selv, der ser de store problemer i det her, siger Karl Christensen. Han erklærer sig "meget uenig" i, at det skulle blive vanskeligt at skaffe lærere til kommunen. Faktisk tror borgmesteren det stik modsatte, og han undrer sig tillige over, at tillidsrepræsentanterne føler sig så sikre på, hvad Folketingets overvejelser på skoleområdet munder ud i: - Jeg vil give Flemming Skafte (der i lørdagens artikel udtalte sig på vegne af tillidsrepræsentanterne, red.) ret så langt, at undervisningsministeren endnu ikke er kommet i mål med den faseopdelte skole, men jeg ved ikke, hvad Folketinget når frem til på folkeskoleområdet, og med mindre Flemming Skafte har lobbyister, som er bedre inde i tingene, eller på anden måde har insideviden, så ved han det heller ikke. Lad os nu lige vente og se, hvad der kommer ud af det, opfordrer borgmesteren. Han vil nu "dykke mere ned i substansen", inden han drager mere vidtgående konklusioner, men allerede i dag skal sagen drøftes på mødet i kommunens hovedsamarbejdsudvalg.