Lærerne får ekstra opgave men ikke flere timer

Rådmand mener, at lærerne altid har skullet vurdere hver elev, mens lærerformand mener, at andre opgaver nu må ud

AALBORG:Lærerne på Aalborg Kommunes skoler har ligesom landets øvrige lærere fået elevplaner på deres arbejdsplan dette skoleår. Der skal nemlig udarbejdes en elevplan for hver enkel elev, men lærerne får ikke flere timer til arbejdet. I går kiggede skole- og kulturudvalget på arbejdet med elevplanerne, og herfra er meldingen, at tiden til arbejdet skal findes inden for de allerede tildelte timer til teamsamarbejde, forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Formålet med at lave elevplanen er bl.a. at styrke evalueringen af elevens udbytte af undervisningen og styrke samarbejdet mellem skole og hjem. Skolerådmand Henrik Thomsen (SF) mener ikke, at man på nuværende tidspunkt kan tildele mere tid til at lave eleveplanerne. - Vi har jo meldt timerne ud, så det kan vi ikke ændre nu, siger Henrik Thomsen. Han mener heller ikke, at arbejdsopgaven med at udarbejde elevplaner er fremmed for lærerne. - Man kan sige, at man som lærer altid har skullet vurdere hver enkelt elev, men nu systematiserer man det bare. Henrik Thomsen peger på, at lærerne er under tidspres, for eleveplanerne skal være færdige inden det nuværende skoleår udløber. På V. Mariendal Skole i Aalborg har man i flere år arbejdet med elevplaner, men rådmanden forventer ikke, at de andre skoler når lige så langt i første omgang. - Man skal ikke tro, at man skal op på V. Mariendal Skoles niveau her første gang, siger Henrik Thomsen, der tilføjer, at man er nået langt på skolen. Aalborg Lærerforening mener ikke, at man bare kan klemme flere opgaver ind, og Henrik Thomsen har forståelse for lærernes holdninger. Lærerne under pres - Jeg kan godt forstå, at lærerne er usikre på det, lærerne er under pres, for der kommer en ny lov, før blækket på den gamle er tør. Han forventer, at der vil komme reaktioner fra lærernes side, og han afviser heller ikke tanken om, at man på et senere tidspunkt skal ind og kigge på, hvilken betydning arbejdet med elevplanerne har for lærerne rent tidsmæssigt. Formanden for Aalborg Lærerforening, Bjarne Krogh mener, at der nu skal luges ud i opgaverne. - Vi mener, at det er en ny arbejdsopgave, der er blevet tilført, og man kan godt gøre det med de timer, der er tildelt, men så må andre opgaver bare ud, siger han. Bjarne Krogh mener ikke, at man bare kan fylde på og fylde på med nye opgaver. - Jamen, det er fordi, at du kan klemme opgaver ind her og klemme opgaver ind der, men altså selvom vi gør meget for skolen, så skal vi prøve at overholde aftalen med at arbejde 1924 timer, som alle andre lønmodtagere, siger Bjarne Krogh, der peger på, at det er en prioritering på hver enkel skole, hvor meget man vil gøre ud af elevplanerne, nøjagtigt som når nogle skoler holder tre forældrekonsultationer og andre skoler to forældrekonsultationer.