EMNER

Lærerne kræver flere skolepenge

Fagforeningsformand påpeger manglende prisfremskrivning

AALBORG:Hvis skolerne i Aalborg Kommune skal leve op til nutidens standard, bør politikerne afsætte flere penge til området, når byrådet skal lægge budget for 2004. Det mener Bjarne Krogh, der er formand for Aalborg Lærerforening. Han påpeger, at skolernes budgetter slet ikke steget i samme takt som den almindelige prisudvikling de seneste 18 år, hvor indekset er vokset med 54,7 procent. - Skolevæsenets budgetter er ikke steget tilsvarende, skønt man samtidig har været i en periode, hvor udgifterne til for eksempel undervisningsmaterialer har været stærkt stigende. Blandt andet på grund af krav til brug af nye tekniske hjælpemidler i undervisningen, påpeger han i et brev til samtlige 31 byrådsmedlemmer. - Samtidig afspejles de manglende prisfremskrivninger tydeligt i skolernes vedligeholdelsesstandard, hvilket eleverne også bemærker og blandt andet komenterede på skolernes rigsdag i foråret, tilføjer han. Bjarne Krogh mener også, at der de senere år har været afsat for lidt til lærerlønninger, idet pensionen til de tidligere tjenestemandsansatte lærere går fra den konto. Det betyder, at der er råd til færre lærere, og det går efter Bjarne Kroghs opfattelse ud over standarden i undervisningen. Endelig gør han opmærksom på, at der ikke kompenseres for tre af de fire feriefridage årligt, som lærerne har sikret sig gennem deres overenskomst. Det svarer ifølge lærerforening til 34.500 arbejdstimer, som skolerne i Aalborg Kommune mister årligt.