Lærerne skal også lære nyt

Mange konkrete ting i hverdagen har godt af en fælles omgang eftertanke, har Skolegades Skole erfaret.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hele lærergruppen har gennemgået samme uddannnelsesforløb, men i mindre grupper.Foto: Kurt Bering

BRØNDERSLEV:Skolegades Skole har været igennem en kæmpe forvandlingsproces, når det gælder bygninger. Men også indvendigt bobler der en udvikling. Alle skolens 35 lærere har været igennem et omfattende fælles efteruddannelsesforløb. - I år besluttede vi os til, at vi ikke ville gøre som de andre. Vi ville have vores eget projekt, fortæller skoleleder Torben Mikkelsen. - Vi var så spredte og i bund og grund følte vi nok, at vi var ved at falde lidt fra hinanden. Vi ville gerne have et fælles sæt begreber, som kunne samle os, fortæller Susie Rasmussen, der er lærer i indskolingen. Derfor fandt skolen frem til et fælles efteruddannelsesprojekt, KASA, som passer ind i de rammer, der er udstukket fra kommunens side af, og som giver skolen mulighed for at gøre det konkret brugbart i forhold til lærernes og børnenes egen hverdag. Lærerne har været igennem flere kursusgange, hvor Rasmus Alenkær, som står bag KASA, har været ude på skolen - ikke for at holde lange forelæsninger, men for at støtte lærerne i at formulere nogle tanker om netop deres skole og finde frem til nogle konkrete redskaber. - KASA er et koncept, hvor man tager udgangspunkt i os. Han fortæller nogle ting, men vi tager udgangspunkt i os selv, fortæller Torben Mikkelsen. Overgange med betydning I første omgang arbejdede de med Plan A, som er en del af KASA og går ud på, at sætte ord på en masse tanker og praksis. - Jeg synes, man fik tænkt meget over, hvad man plejer at gøre. Vi har snakket meget om, hvad vi gør eller ikke gør i hverdagen. Der er mange basale ting, som er vigtige. For eksempel hvordan vi afslutter en time, fortæller Susie Rasmussen. - Vi tog også frikvarteret op og lavede regler for, hvordan vi synes, det skal være, fortæller Heidi Røjkjær, der er lærer på mellemtrinnet. Overgangen fra frikvarter til time blev også drøftet - her oplever skolen, at konflikter eller andet fra frikvarteret nogle gange bliver bragt med ind i timen og påvirker den. Der er derfor tanker om at indføre en teater-ringen - hvor klokken ringer fem minutter før timen begynder i stedet for lige, når timen begynder. - Så er der tid nok til at gøre noget færdigt, siger Torben Mikkelsen. Også overgangen fra skole til SFO er blevet drøftet, og i det hele taget har de overgange, som en skoledag egentlig er fyldt af, stor betydning og har gavn af at blive tænkt igennem. - Det handler om, hvordan vi gerne vil have vores rammer, siger Torben Mikkelsen. Åbenhed KASA gør også op med "det har vi prøvet" og lignende kommentarer. - Det er vigtigt at være åben. Der er ikke en måde at gøre det på, vi er forskellige, siger Heidi Røjkjær. I Plan A er der også fokus på inklusion - altså det at rumme flere børn med særlige behov i klasserne, som er en udfordring, mange lærere står i i dag. Her har KASA et analyseredskab, som lærerne har lært om - og det går meget ud på at se rundt om barnet og se på, hvilke forhold der spiller ind og påvirker barnets adfærd, frem for at finde fejl ved barnet. Kan man ændre på de forhold, kan det måske flytte noget. - Det har været godt at få nogle begreber på, siger Susie Rasmussen. Konkrete ændringer Nogle gange kan mindre ændringer give gode og mærkbare resultater. Torben Mikkelsen, der også er svømmelærer, har for eksempel ændret timens opbygning, så børnene får en grundig introduktion til, hvad der skal ske, inden de hopper i vandet - og på mellemtrinnet bruger Heidi Røjkjær at sætte sin mobiltelefon til at ringe fem minutter før timen slutter, så børnene ved, at nu skal de nå at skrive dagens lektier ned - eller tage et billede af lektielisten på tavlen med deres mobiltelefon. Generelt er erfaringen, at der er godt at fortælle om dagens struktur, inden den går i gang, så børnene ved, hvad de skal. Og de vil også gerne vide hvorfor. - De vil gerne vide, hvad formålet er og hvad de skal bruge det til, fortæller Heidi Røjkjær. Fælles viden Lærerne arbejder i teams, som mødes hele gruppen en gang om måneden. Der kan de også hjælpe hinanden med observationer og tanker om børnene og i fællesskab drøfte, hvordan lærerne kan gøre det bedre for børnene. På kursusgangene har lærerne også drøftet Plan B - altså hvilke ting, man kan finde frem, når Plan A ikke virker. - Det handler om at være forberedt, siger Torben Mikkelsen. At alle lærere har været på samme efteruddannelsesforløb betyder også meget fremadrettet. - Vi har en fælles referenceramme, når vi snakker om tingene, siger Torben Mikkelsen. - Det giver os et fællesskab. Vi kan bruge de her ting i vores teams og få nogle andre øjne på og høre andre bud på, hvad man kan gøre, siger Heidi Røjkjær. Skolegades Skole har netop afsluttet forløbet og har haft Rasmus Alenkær på besøg tre gange. Nu skal den nye indsigt for alvor implementeres.