Lærerne skal tage ansvaret i teams

Nye holddelinger med selvstyrende lærergrupper skal styrke fremtidens undervisning

DRONNINGLUND:Enelærerens tid er ved at rinde ud på Dronninglund Skole. Når det næste skole år begynder, skal al undervisning planlægges i lærerteam. - Der er så mange udfordringer i den nye folkeskolelov, som vi vil samle op på den her måde, siger skoleinspektør Arthur Corneliussen. Eleverne bliver inddelt i afdelinger efter aldersgrupper, og et fast tilknyttet hold lærer skal selv styre gruppernes målsætning. - Det handler om at lægge ansvaret ud til lærerne. Vi vil gerne have knap så mange ting, der er styret oppe fra, siger Arthur Corneliussen. Formålet med den nye struktur er blandt andet at opnå en større fleksibilitet i undervisningen. Ved at samle 7. til 9. klasse i en gruppe, kan tyskundervisningen for eksempel planlægges, så eleverne får mest ud af den. - Vi vil have det, så undervisningen tilpasses de aktuelle børn og deres behov, siger Arthur Corneliussen. To uger kan for eksempel rinves ud af kalenderen til at konsentrere undervisningen om et specifikt emne. - Som det ser ud nu, bliver skemaet strukket ned over hele året. Det gør en differensering af undervisningen vanskelig i praksis, siger han. Ved at fastholde et lærerteam i hver afdeling, ønsker skolen at opnå en større faglighed i undervisningen. Gennem holdinddelingerne får lærerne mulighed for at specialisere sig til lige præcis den undervisning, der hører til de enkelte klassetrin. - Lærerne skal ikke fare på kryds og tværs, siger Arthur Corneliussen. Der skal dog være mulighed for, at enkelte lærer kan rykke med eleverne fra en afdeling til en anden. Dronninglund Skole har snuset til andre folkeskoler for at få inspiration til den nye struktur. I efteråret har lærerne arbejdet i studiegrupper for at forberede sig bedst muligt. - Vi har været positive, men jeg tænker da på, hvordan det kommer til at påvirke min rolle, siger lærer Lars Nielsen. Han mener, at usikkerheden er helt naturlig. - Alt nyt tager tid. Vi kan ikke overskue konsekvenserne nu, men jeg tror, at undervisningen bliver mere kontinuerlig. Jeg glæder mig i hvert fald, siger han.