Lærerne: Skoler bliver dårligere

Færre lærerkræfter til to-sprogede, svage elever og skolebiblioteker

HOBRO:Dorthe Carstens, tillidsrepræsentant for lærerne i Hobro Kommune, forudser, at folkeskolerne i kommunen bliver dårligere med det budgetforslag, som ventes vedtaget næste tirsdag. Hun ser de svageste elever som tabere sammen med de tosprogede, som har udsigt til mindre lærerstøtte. Budgetforliget mellem 14 af 15 byrådsmedlemmer lægger også op til, at skolelederne skal undervise mere. - Men så er der risiko for, at de får mindre tid til at lede. Og skolerne har brug for pædagogiske ledelse i en tid, hvor Folkeskolen er under omstilling, siger Dorthe Carstens, lærer på Hvornum Skole. Lærernes tillidsrepræsentanter har været til møde sammen med kommunens skoleledelse. Det skriftlige oplæg var undervisningsminister Ulla Tørnæs' (V) "10 skridt mod en bedre folkeskole" og Kommunernes Landsforenings "Alle børn skal lære mere". Begge oplæg afleverede lærerne demonstrativt tilbage med besked om, at de ambitiøse mål må blive i skuffen, så længe kommunen vil skære ned på folkeskolerne. - Vi lærere vil selvfølgelig bestræbe os på at leve op til Folkeskolelovens krav. Men nye pædagogiske tiltag må vente, siger Dorthe Carstens. Integration Budgetforslaget lægger op til, at skolerne i Hobro skal spare 2,4 millioner kroner om året. Knap en tredjedel hentes ved at droppe forsøget med udvidet pædagogisk samarbejde mellem lærere og sfo-pædagoger på Nordre Skole. En anden lille tredjedel skal spares på skolelederne. De skal undervise mere og lave mindre administrativt arbejde. Således kan der spares i alt to lærerstillinger. Den sidste godt og vel en tredjedel af spareplanen går blandt andet ud på ud på at skære på udgifter til to-sprogede elever, oprette færre pladser i specialklasserne på Søndre Skole og lukke en specialklasse med fire elever på Nordre Skole. Sidstnævnte rammer ingen elever, da klassen allerede er under afvikling. - Men kommunen vil fremover mangle dette tilbud og må i stedet købe sig til pladser uden for kommunen, konstaterer skoleleder Karin Bjerregaard Rasmussen, Nordre Skole. Hun synes, det er uheldigt, at støtten til integration af tosprogede gøres mindre. - Vi har mange tosprogede elever, men ingen problemer som f.eks. i Århus og andre byer. Det skyldes bl.a., at lærerne har tid til at informere forældrene omhyggeligt om den danske skole og kultur. De fortælles f.eks. om vigtigheden af at lade deres børn lege med danske børn, at deltage i børnefødselsdage og lejrskoler. Mange misforståelser undgås, siger Karin Bjerregaard Rasmussen. Sparekravet til specialklasserne på Søndre Skole svarer til cirka én stilling. I dag går der fem-seks lærerstillinger til undervisning af 24 elever. Endelig må alle syv folkeskoler fremover spare på den lærertid, som går til skolebibliotekerne. Til sammen reduceres med cirka én stilling.