EMNER

Lærerne vil have femårig uddannelse

Undervisningen skal op på universitetsniveau, men skal fortsat foregå på seminarierne

KØBENHAVN:Danmarks Lærerforening anbefaler, at læreruddannelsen bliver femårig, og at politikerne får løst de problemer, som taxametersystemet skaber for uddannelsen. Danmarks Lærerforening (DLF) ønsker den fireårige læreruddannelse ændret, så de kommende lærere i fremtiden skal læse fem år. Desuden anbefaler foreningen, at uddannelsen får universitetsniveau, men fortsat gennemføres på seminarierne. DLF's formand, Anders Bondo Christensen, fremsatte forslaget på foreningens kongres, der blev indledt i går i København. Læreruddannelsen blev revideret to gange i løbet af 1990'erne, og de politiske forhandlinger om endnu en ændring af uddannelsen ventes at udmønte sig i et lovforslag inden nytår. - Denne gang kan politikerne ikke nøjes med en mellemløsning. De bliver nødt til at finde en model, som er langtidsholdbar, og i den forbindelse må de også få løst problemet med, at taxametersystemet fører til udhuling af undervisningen. Vi hører, at nogle seminarier af økonomiske årsager må aflyse op til 40 pct. af undervisningen, hvilket er helt uholdbart, siger lærernes formand. Anders Bondo fremhævede i sin mundtlige beretning, at der er et generelt behov for at styrke kravene til uddannelsen og de studerende. - Det handler om fokus på kvalitet frem for den fokus på kvantitet, der nemt bliver følgen af økonomistyring og taxametertilskud. Og det handler om at erkende, at et stort kvalitativt løft ikke kan gennemføres inden for de nuværende rammer, fastslog han. Efter beretningen tilføjede DLF's formand, at foreningen delvist baserer sine idéer om den ny seminarieuddannelse på erfaringerne fra Finland, hvor de kommende lærere uddannes på, hvad der herhjemme svarer til Center for Videregående Uddannelser (CVU). - Men det er vigtigt, at uddannelsen fortsat gennemføres på seminarierne. Universiteterne mangler nemlig det pædagogisk-didaktiske miljø, der er en vigtig del af studiet, siger Anders Bondo Christensen. /ritzau/