Lærerplaner for de mindste

Statsstøtte til pilotprojekt for de 0-6-årige

LØKKEN-VRÅ:Nu skal der sættes mål for børnenes indlæring i dagplejen og børnehaverne, og Løkken-Vrå Kommune har fået et statstilskud på 668.000 kr. til et pilotprojekt om læreplaner i kommunens dagtilbud. Pengene kommer fra Socialministeriets pulje til udvikling af den pædagogiske praksis i dagtilbud til børn fra 0 til seks år. - Socialministeriet har netop meddelt Løkken-Vrå Kommune, at man har givet tilskud til kommunens indsendte projektforslag "Mål og med - et pilotprojekt om læreplaner i dagtilbud", oplyser afdelingsleder Niels Erik K. Andersen, person- og kulturforvaltningen. Forpligtende Projektet medfører ikke, at ungerne skal til at lære at læse, regne og skrive allerede i dagplejen og børnehaven, men derimod at der sættes mål for børnenes sociale, fysiske og sproglige udvikling. - Vi er ikke interesserede i at lave læseplaner, som de eksisterer i folkeskolen, men læreplaner, som præciserer mål og delmål for børnenes udvikling, og som forpligter pædagogerne på indholdet. Det er meningen, at disse læreplaner skal være bindende for institutionen og dagplejen og udtrykke de udviklingsmål, man har med børnene, fortæller Niels Erik Andersen. - Det kan f.eks. være med hensyn til hvad der kan forventes af børnene på forskellige alderstrin sprogligt, motorisk og socialt, uddyber han. Kendt begreb Læreplaner for de mindste børn, der passes udenfor hjemmet, er ikke fuldstændig ukendt område for dagplejerne og pædagogerne i Løkken-Vrå. - Gennem det sidste år, er der i kommunen arbejdet med læreplansbegrebet, dels gennem et to dages internat for institutionslederne og dels ved afholdelse af tre fællesarrangementer for kommunens pædagoger, oplyser Niels Erik Andersen. Det nye projekt vil blive gennemført i samarbejde med Hjørring Seminarium via en projektkonsulent, som seminariet knytter til projektet, og alle kommunens dagtilbud er med: dagplejen, de syv kommunale børnehaver og den selvejende børneinstitution Vittrup Gamle Mejeri. Formål Pilotprojektets formål er følgende: - At kvalificere arbejdet med at indføre læreplaner i dagtilbud i kommunen - At styrke kvaliteten og fagligheden i det pædagogiske arbejde på 0- 6 års-området med særlig fokus på at styrke børnenes sproglige, motorisk-kropslige og sociale kompetencer - At synliggøre kvaliteten og fagligheden i det pædagogiske arbejde overfor politikere, forvaltning, forældre og eksterne samarbejdspartnere, og dermed styrke den faglige bevidsthed i pædagogprofessionen i Løkken-Vrå Kommune. Projektet tænkes gennemført fra 1. september 2003 til 30. juni 2004. - Pilotprojektet falder fint i tråd med det allerede igangsatte forberedende arbejde med eventuelt at indføre læreplaner i dagtilbud i kommunen og er en videreudvikling af det fokuspunkt, som kulturudvalget har udmeldt for Løkken-Vrå Kommunes dagtilbud: "at sætte fokus på de voksnes ansvar for kvaliteten i samværet med børn, herunder overvejelser om og forsøg med læreplaner", fastslår Niels Erik Andersen.