Rimmen

Lærestykke i Abildgård-kvarteret

Lavere hastighed og færre biler, men stadig uløste trafikproblemer

FREDERIKSHAVN:Bølgerne er gået højt i Abildkvarteret, siden kommunen besluttede at omlægge trafikken i firkanten mellem Niels Juelsvej-Hjørringvej-Barfredsvej og Rimmens Allé og tvinge hastigheden ned. Men set i bakspejlet er det nu alligevel gået meget godt. Sådan lyder i hvert fald kommunens egen konklusion i en evalueringsrapport. For bilernes fart er faldet, og der er mindre gennemkørende trafik, end før eksperimentet blev indledt. Men der er også ting, som er gået skidt. Hastigheden Der er for eksempel stadig problemer med, at bilerne parkerer inden for cykelbanerne, og bilisterne ikke viser hensyn, når de åbner døren (i passagersiden) ind over cykelbanen. Og selv gennemsnitshastigheden er faldet, så er den slet ikke faldet i det omfang, som kommunen forventede ved at indføre en generel fartgrænse på 40 km/t og indsnævre kørebanen. Målet var et fald på 20 procent. Faktisk steg hastigheden med fem procent på én vej (Enghavevej), mens den faldt med 9-17 procent på de øvrige veje, hvor der er foretaget målinger. Kommunen anser dog de nuværende hastigheder på 29-42 km/t som acceptable for de mange børn og bløde trafikanter, der færdes i kvarteret. Oplevelsen af at færdes trygt er samtidig øget ved, at trafikmængden er faldet og gennem etablering af nye cykelbaner på større veje. Sikkerheden Om det også er blevet mere sikkert at færdes i kvarteret lader sig ikke besvare entydigt endnu. Der er på et år sket tre uheld, heraf to med spiritus indblandet. I en seks års periode inden etablering af 40 km/t zonen blev der registreret 17 uheld, heraf seks med personskade. Kommunen har forsøgt at inddrage beboere ved at holde informationsmøder og ved at nedsætte en borgergruppe til at følge projektet. Debatten Som læserne af denne avis vil vide, så har projektet fået betydelig mediebevågenhed. Evalueringsrapportens forfattere har optalt 17 artikler om emnet i Nordjyske samt en læserkonkurrence under overskriften "Hvordan er det nu, det er?" Men læserne skrev også selv. Evalueringsrapporten har optalt 25 læserbreve, Det bemærkes, at "I november 2003 begyndte 2-3 borgere næsten dagligt at skrive læserbreve til den lokale avis med klager over hastighedszonen. Det blev til i alt 19 læserbreve. En af læserbrevsskribenterne lavede en hjemmeside om projektet. Politikere og medlemmer af borgergruppen bidrog med seks læserbreve, som gav opbakning til projektet". Læren Selv om saneringen i Abildgårdkvarteret ikke er nogen renlivet succes, så har den alligevel givet politikerne nye redskaber. Teknisk udvalg ønsker fremover at behandle borgerønsker om f. eks. vejlukning og opsætning af chikaner a la Abildgård: som elementer i områdeløsninger. Evalueringsrapporten slutter: De indhøstede gode og dårlige erfaringer fra Abildgårdskvarteret kan udnyttes i forbindelse med etablering af 40 km/t hastighedszoner andre steder i Frederikshavn. 40 kilometer zonen i Abildgårdkvarteret er udført med projektstøtte fra Vejdirektoratet.