Ungdomsuddannelser

Lærlinge jubler over laser

Nyt udstyr på ungdomsuddannelse.

På Erhvervsskolerne Aars har en nyindkøbt laserskærer vagt jubel blandt smedelærlinge og bragt uddannelsen op på et endnu højere niveau. Netop uddannede lærlingene føler sig godt rustet til at komme ud i "den virkelig verden" og levere et godt stykke arbejde - de betegner uddannelsen og skolen som en første klasses oplevelse, hvor de har haft virkelighedstro opgaver hele vejen igennem skoleforløbet, hvor de selv har medbestemmelse og hvor udstyret og lærer "bare er i orden". Forleden afsluttede fire bygnings- og landbrugssmede samt 12 kleinsmede deres uddannelse på Erhvervsskolerne Aars med et mundtlig forsvar af den skriftlige, praktiske og obligatoriske prøve, som de har brugt den seneste tid på. De nyuddannede smedelærlinge roser uddannelsen hos Erhvervsskolerne Aars. Især muligheden for at arbejde i teams til svendeprøven roser de i høje toner, da man lærer at gå på kompromis og arbejde sammen på trods af forskellige specialer og kvaliteter.