Ungdomsuddannelser

Lærlingemanglen skæres ud i pap

I Vendsyssel går tre metalfolk på pension for hver nyudlært lærling

EUC Nord skæ­rer det ud i pap i en kam­pag­ne ude i virk­som­he­der­ne for fle­re lær­lin­ge i tide, så sam­fun­det ikke sæt­ter mil­li­ar­der til.

EUC Nord skæ­rer det ud i pap i en kam­pag­ne ude i virk­som­he­der­ne for fle­re lær­lin­ge i tide, så sam­fun­det ikke sæt­ter mil­li­ar­der til.

FREDERIKSHAVN:En truende mangel på metaluddannede er på vej til at kunne koste Danmark et samfundsøkonomisk tab på 30 milliarder kroner. Denne tingenes tilstand skæres ud i pap over for industrivirksomhederne inden for metalbranchen. Det er EUC Nord, der netop nu er ude i virksomhederne for at varsle, at fremtiden i værste fald kan byde på lærlinge kun i pap. - I Vendsyssel er problematikken yderligere den, at der går tre metalfolk på pension for hver lærling, der bliver udlært, påpeger uddannelsesleder Anders Munch Hansen, EUC Nord. På landsplan har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd forudset, at der om ni år vil mangle cirka 12.000 metaluddannede, og samtidig har Dansk Metal konstateret, at 13.070 godkendte uddannelsespladser står tomme inden for Metals mange uddannelsesområder. Misforhold Metal-økonom Mikael Bay Hansen har regnet på, hvad det skrigende misforhold mellem de mange tomme uddannelsespladser og den truende mangel på faglærte vil koste samfundet i tab. Allerede i 2008 vil det årlige tab på grund af manglende faglærte udgøre 725 mio. kr. stigende til 6,8 mia. kr. i 2015, eller et samlet tab på 29,6 mia. kr. for perioden 2008-20015. Formanden for Dansk Metal i Frederikshavn, Jørn Larsen, oplyser, at en tredjedel af afdelingens cirka 2400 medlemmer er 50 år eller derover, mens det på landsplan kun er 16 procent af den samlede arbejdsstyrke. - Virksomhederne i vores branche har i flere år forsømt at uddanne lærlinge. derfor oplever vi, at mange virksomheder ikke kan få de folk, de ønsker. Men de kan selv være med til at løse problemet ved at uddanne flere unge, understreger Jørn Larsen. Han siger samtidig, at ret skal være ret, og at mange virksomheder da også er begyndt at tage flere lærlinge ind.