Læs det med småt

Aalborg 9. september 2002 08:00

Alle købsaftaler har følgende ordlyd: "Indtil såvel købers som sælgers underskrift på denne købsaftale foreligger, er den at betragte som et tilbud, som bortfalder, hvis skriftlig accept ikke foreligger senest..." "Køber er specielt gjort opmærksom på, at købsaftalen, hvis den alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, indtil denne har accepteret tilbuddet. Sælger er ikke forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Indtil købsaftalen er underskrevet af begge parter, er ejendomsmægleren forpligtet til at forelægge andre tilbud for sælger. Hvis der - inden en endelig aftale er indgået - viser sig flere interesserede købere, står det sælger frit for at vælge at udbyde ejendommen i licitation, sådan at alle interesserede får lejlighed til, inden en bestemt frist, at afgive sit tilbud i en lukket kuvert."

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...