Læs hele europagten

Som politiker langt fra Danmark kan det være en sørgelig sag at se, hvordan den danske debatkultur ændrer sig.

For eksempel i NORDJYSKE 15.3., hvor et medlem af Folkebevægelsen mod EU skyder med spredehagl mod den nye europagt. Men i stedet for at sigte på indholdet i pagten er det tilsyneladende lettere at skyde på personer. I dette tilfælde mig. Det er åbenbart en forbrydelse, at jeg har udtalt mig positivt om europagten, for den "truer den danske model," skriver Lis Jensen. Men lad mig med det samme understrege, at jeg ikke kunne drømme om at støtte en europagt, der griber direkte ind i den danske model. Udgangspunktet for pagten var dårlig. Det var et tysk forslag, som ville gribe ind i løndannelse, pension og kollektive overenskomster. Alle lande skulle gøre ligesom Tyskland. Men heldigvis kan man jo godt forhandle om det positive i en pagt og få udvandet det negative, som det er sket. Blandt andet fordi det ramte ind i en forhindring, som Lis Jensen ellers er modstander af. Nemlig Lissabon-traktaten, som beskytter mod, at EU griber ind i vores velfærdsstat. Alligevel har Socialdemokraterne, SF og De Radikale krævet garanti fra statsministeren for, at der ikke bliver pillet ved den danske model. Vi går nemlig med livrem og seler, når arbejdsmarkedet skal beskyttes.