Danmark

Læs historien om møntfundets baggrund

Nationalmuseet er ved at udgrave et større møntfond fra 1500-tallet. Læs her om den tid, mønterne stammer fra.

Læs historien om møntfundets baggrund

* Møntskatten stammer fra perioden omkring Grevens Fejde i 1534-1536.

* Grevens Fejde er opkaldt efter grev Christoffer af Oldenburg og markerer den danske borgerkrig, som opstod efter Frederik I's død og endte med at føre til reformationen, hvor den katolske kirke blev afskaffet.

* Efter Frederik I's død forsøgte grev Christoffer af Oldenburg at få genindsat Christian II, der havde siddet fængslet efter stridigheder med farbroderen Frederik I. Rigsrådet ønskede i stedet Frederik I's søn, Christian III, og dermed var borgerkrigen en realitet.

* Der var kampe mellem bønder, grev Christoffers styrker, der samtidig kæmpede for at genvinde handelsbyen Lübecks magtposition, og Christian III sammen med faderens styrker.

* Christian II havde brugt det meste af sin tid som konge i begyndelsen af 1500-tallet på at føre krig med svenskerne, og samtidig stod svenskerne i stor gæld til Lübeck, hvis styrker havde hjulpet Christian II til at erobre Stockholm.

* Derfor valgte den svenske konge Gustav Vase at støtte Christian III som dansk konge og fik blandt andet i Stockholm slået mønter i Christian III's navn for at støtte ham. Det er disse sølvmønter, der er blandt andet er fundet på Østmøn.

* Efter kampe over det meste af Danmark og belejring af København, sluttede Christian III fred med Lübeck i februar 1536 og gjorde sit indtog i København i starten af august samme år.

Læs mere om Grevens Fejde - blandt andet på http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1536-1849/Grevens_Fejde eller http://danskekonger.dk/andet/grevens-fejde.

/ritzau/