Læs på lektien, Venstre

OVERBYGNINGSSKOLE:Med henvisning til Birgitte Josefsen og Gitte Kroghs udtalelse i Stiftstidende torsdag 19. februar omkring en overbygningsskole i Brønderslev, er der argumenter, der slet ikke holder i forhold til folkeskoleloven. Her deler man eleverne op på følgende måde: Indskoling 1.-3. klasse, mellemtrin 4.-6. klasse og udskoling 7.-9. klasse. Det argument, der i artiklen var det væsentligste, nemlig at lave en skole for 8., 9. og 10. klasser holder slet ikke i forhold til folkeskoleloven. Her betragtes udskolingen som et sammenhængende forløb der strækker sig fra 7. til 9. klasse, og 10. klasse er en enhed for sig selv. Men måske har man i Venstres gruppe forestillet sig, at vi her i byen skal lave en helt anden model end den i folkeskoleloven angivne. Argumentet om, at man kan læse nogle af fagene på tværs af årgange f.eks. fysik, jamen hvem siger det ikke kan lade sig gøre i dag? Men også her mangler jeg argumenter for, hvorfor dette skulle ske. Det tredje argument …. ”At eleverne får mulighed for at læse nogle fag på et højere niveau”. Hvor er det der findes belæg for dette i folkeskoleloven ? Så vidt jeg er underrettet har vi i dag en helhedsskole, hvilket betyder, at alle eleverne læser alle fag sammen. Gitte Krogh mener, at en overbygningsskole vil være en fordel i forhold til brobygning til gymnasiet. Jamen jeg skammer mig over, at der i børne- og kulturudvalget sidder valgte politikere der udelukkende bekymrer sig om de børn og unge mennesker, der vil fortsætte på gymnasiet efter folkeskolen. Den nævnte brobygning er jo for alle udskolingseleverne og ikke kun for den procentdel der ønsker at ende med studenterhuen. En meget stor del af de unge mennesker, der forlader 9. klasse går videre til handelsskoler, tekniske skoler eller påbegynder en faglig uddannelse - hvor er hjælpen, hensynet og argumenterne i forhold til disse i venstres oplæg? At en overbygningsskole ikke er forbundet med merudgifter er ganske rigtigt, hvis det ses i forhold til den faktuelle udgift pr. elev. Men Venstres medlemmer kan ikke bilde mig ind, at det ikke er forbundet med udgifter at ændre på den nuværende skolestruktur. Og hvis ideen bag omstruktureringen ikke handler om at give de unge mennesker en bedre skolegang ved at lave en udskolingsskole….. hvorfor så gøre det ? Og har man i venstre undersøgt konsekvenserne for de skoler, der vil blive beskåret i elevtal? Det virker ret gennemskueligt, at det parti der i dag besidder borgmesterposten ikke er parat til at tage en beslutning, der helt sikkert vil være upopulær blandt de forældre, der har skolesøgende børn. Men her i kommunen som i mange andre nordjyske kommuner ved man, at antallet af skolesøgende børn vil falde de kommende år – hvorfor så ikke forholde sig til det i Venstre - frem for, at gemme fakta bag et så ringe og uigennemtænkt argument som en overbygningsskole for en amputeret overbygning. Fremover vil jeg foreslå de ”kloge hoveder” i Venstre, at sætte sig meget grundigere ind i lektien inden lignende tiltag afsløres for offentligheden. Måske kan dumpekarakterer så undgås.