Læsegrupper, dampklasse og jobs er i fare

Udvalg søger hjælp til at spare forskellige typer specialundervisning

SKAGEN KOMMUNE: Politikerne i børne- og kulturudvalget er usikre på, hvor de sidste millioner - af 6,8 - skal spares. Derfor søger man nu gode råd og ideer. Et sparekatalog er sendt i høring hos skolernes bestyrelser, hos Danmarks Lærerforening og i de politiske grupper. - Det sker ikke så tit, at vi sender forslag i høring på et så tidligt tidspunkt, altså før vi har truffet beslutning. Men vi vil gerne i dialog med skolerne. Vi vil gerne have flere gode ideer til, hvordan der skal spares på skoleområdet, siger formanden for børne- og kulturudvalget, Karsten Hemmingsen (V). Kort frist Han erkender, at høringen er utraditionel, og høringsfristen er kort. Høringssvarene skal nemlig være på rådhuset senest den 3. marts. Emnet skal på udvalgets ordinære møde den 10. marts. Skolerne får ikke megen hjælp til at træffe beslutninger. I de papirer, der omtaler forskellige sparemuligheder, henviser forvaltningen til at spørge eksperter, for eksempel familiecentret og læsekonsulenten. I oplægget foreslår børne- og kulturudvalget, at der sker en reduktiuon af elevtimetallet i normalundervisningen på 8. og 9. klassetrin. Det kan give en årlig besparelse på 410.000 kroner. Desuden venter kommunen at kunne sparer 360.000 kroner ved at nedlægge damp-klassen på Hedeboskolen. Herefter spørger udvalget: Skal vi spare læsegruppen på Ankermedets Skole eller skal vi nedlægge undervisningen på Buttergården? Eller begge dele? Læsetræningsgruppen på Ankermedets Skole er for alle kommunens børn, og kommunen kan spare 580.000 kroner på årsbasis ved at lukke dette tilbud. Buttergården på Buttervej er administrativt en del af Aalbæk Skole. Her undervises børn, der vanskeligt kan passes ind andre steder. At lukke Buttergården kan give en besparelse på 925.000 kroner om året. I høringsmaterialet gives ingen svar på, hvad det betyder pædagogisk og indlæringsmæssigt for børn, der har brug for læsetræning eller for børnene på Buttergården. Hvis begge forslag gennemføres, bliver det nødvendigt at afskedige lærere allerede per 31. juli i år. Under alle omstændigheder er der brug for færre lærere, men hvis spareforslagene kun gennemføres delvist, kan man måske klare sig ved naturlig afgang.