Frederikshavn

Læsekurser til alle

Voksne med læse- og stavevanskeligheder findes overalt i stort antal. Men problemer er til for at løses, og iI Frederikshavn tilbyder en række fagforeninger nu deres medlemmer et effektivt danskkursus. På Flådestationen er mange ansatte allerede på skolebænken. En af dem er Alice Volke. Som voksen føler hun sig langt mere motiveret for at lære, og nu har hun for første gang har mod til at gå i gang med en uddannelse.