Læselystne nordjyder sprænger budgettet

Flere kursister trods højere priser

NORDJYLLAND:Højere priser holder ikke voksne nordjyder fra at gå i skole for at blive klogere. Tværtimod er antallet af kursister på Voksen Uddannelses Centrene (VUC) vokset så markant inden for det seneste år, at Nordjyllands Amt nu mangler 11,5 millioner kroner for at få de økonomiske ender til at nå sammen i år. Det svarer til en overskridelse af budgettet på 15 procent. Da priserne blev sat op sidste år, forventede politikere og embedsmænd et fald i kursisttallet på 10 procent. Men det er i stedet blevet til en stigning på henholdsvis 18 procent på AVU-niveau (8.-10. klasse) og seks procent på HF-niveau. Samtidig sender Arbejdsformidlingen færre aktiverede end tidligere, og det har kostet VUC fem millioner kroner. Dertil kommer så 6,5 millioner i udgifter på grund af de flere kursister. Overskridelsen risikerer at blive endnu højere end de 11,5 millioner kroner. Efter sommerferien begynder nemlig et nyt skoleår, og først i august eller september ligger antallet af nye hold fast. Nordjyllands Amt kan ikke selv bestemme, hvor mange hold, der skal oprettes - det afhænger af, hvor mange kursister, der melder sig. Området er både efterspørgelsesstyret - det betyder frit optag - og reguleret af et taxametersystem - det betyder, at bevillingen løbende skal fastsættes, så den passer med aktiviteterne. Med andre ord kan politikerne ikke sætte loft over, hvor mange penge, der skal bruges til VUC. Det medfører også, at det er svært at lægge budgetter. I fjor fik VUC en tillægsbevilling på i alt 6,3 millioner kroner. - Når budgetterne bliver lavet i september, kender vi knapt nok sammensætningen af de nye hold. Desuden er der løbende tilmelding, ligesom VUC starter hold i januar, forklarer Otto Simonsen, kontorchef i amtets undervisnings- og kulturforvaltning.