Lokalpolitik

Læserbrev: En uforbeholden undskyldning til Frederikshavn Lokalradio!

Stig Lundbo undskylder overfor Frederikshavn Lokalradio.

Det følgende er et svar på Søren Gaardbos læserbrev, hvori Henrik Lyk fra Frederikshavn Lokalradio tilkendegiver, at han sammen med byrådssekretariatet påtager sig ansvaret for miseren med den manglende transmission og fonetiske optagelse af byrådsmødet den 12. oktober, hvor budget 2012 var til debat og afstemning. Henrik Lyk begrunder miseren med tekniske problemer med et modem, som ikke umiddelbart kunne udbedres, på grund af manglende adgang til kommunens IT-afdeling. Selvfølgelig kan teknikken svigte, hvilket vi også ind imellem ser ske for professionelle medier. Min udlægning og antagelse i mit læserbrev skal alene findes i Frederikshavn Lokalradios formand, Arne Hansen, og hans politiske tilhørsforhold. Men, her tog jeg så åbenbart fejl. Jeg vil dog alligevel knytte den kommentar, at når jeg generelt ser på udsendelser fra Frederikshavn Lokalradio, bærer en stor del af dem præg af Arne Hansens politiske tilhørsforhold. Men det er nok en tilfældighed! Til borgmester Lars Møller vil jeg anbefale, at han sikrer sig, at byrådssekretariatet kan have mulighed for at arbejde mere professionelt. Herunder have adgang til IT, modem og fornødent isenkram, og herved sikre den direkte transmission og fonetiske optagelse af byrådsmøderne. Det er nemlig meget vigtigt, at kommunens borgere har mulighed for, at følge debatterne fra byrådsmøderne uden personligt, at skulle være til stede. Og herunder ikke mindst meget vigtigt for den demokratiske forståelse, i en meget stor kommune. At læse referaterne fra byrådsmøderne er intetsigende for alle og enhver, da debatterne og de politiske udmeldinger jo ikke fremgår heri. Jeg vil slutte med en uforbeholden undskyldning til Frederikshavn Lokalradio.