Besparelser går ud over de svageste i Thisted Kommune

DEBATINDLÆG:Hos Autismeforeningen Kreds Limfjord følger vi nøje med i udviklingen i Thisted Kommune. Det er specielt de udmeldte besparelser på unge-området, der har haft vores fokus den sidste tid. Vi finder det dybt bekymrende, at man i Thisted Kommune har valgt at opsige samarbejdet med flere socialpædagogiske tilbud, som er målrettet udsatte og sårbare mennesker. Det vil betyde, at Thisted Kommune fremadrettet ikke vil have mulighed for at kunne visitere til et forløb på et af de berørte steder, selv om det er det eneste, der giver mening i forhold til borgeren. Dette har også vakt stor bekymring hos mange andre, heriblandt brugere, pårørende og politikere samt Handicaprådet i Thisted Kommune.

Der er selvfølgelig mennesker med autisme på flere af de berørte steder, men det er primært Basen, vi i Autismeforeningen har et stort kendskab til. Basen er et af de tilbud, som Thisted Kommune vil opsige samarbejdet med, til trods for at Basen gennem en årrække har formået at skabe et specialiseret, målrettet og yderst velfungerende tilbud til unge med autisme og/eller ADHD. Det er en målgruppe, som har behov for et særligt og individuelt tilrettelagt forløb for at blive afklarede i forhold til uddannelse, arbejdsmarkedet eller en eventuel pension. Basen har specialiseret sig i at modtage unge, der er langt fra arbejdsmarkedet. Det kan dreje sig om unge, der for eksempel i kraft af mange nederlag og manglende forståelse for deres behov gennem opvæksten, har været nødsaget til at finde egne metoder, for at kunne rumme at være i verdenen. Vi kan se unge, der har isoleret sig selv i årevis, som er stoppet med at tale, har problemer med at spise og som har tabt basale funktioner, som for eksempel at kunne tage et bad eller børste tænder. Funktioner, som mange normalt-fungerende tager for givet i hverdagen, men som mennesker med autisme bruger uendeligt mange ressourcer på hver dag.

Gennem et forløb på Basen og en individuel målrettet indsats kan mange af disse unge mennesker formå at rykke sig fra det før beskrevne til at kunne påbegynde uddannelse eller deltage i virksomhedsrettede praktikker med mentorfunktioner. Da vi ikke har kendskab til andre tilbud, der tilsvarende varetager netop denne borgergruppe, er vi derfor dybt bekymrede for disse unges fremtid. Vi har svært ved at se, hvordan de kan inkluderes på arbejdsmarkedet uden den specialiserede indsats, man gennem mange års erfaring har opbygget på Basen. Vi frygter, at en stor gruppe af unge vil få en dårligere livskvalitet og ende i stor mistrivsel, som kan resultere i et langt større behov for sociale og psykiatriske ydelser, støtte og hjælp.

Vi forholder os samtidig undrende overfor lovligheden i dette, da det er tydeligt beskrevet i regeringens udspil, at unge på uddannelsesstøtte er undtaget disse besparelser. Da langt hovedparten af de unge på Basen er på uddannelsesstøtte, kan vi slet ikke forstå beslutningen. I samme udspil er det lige så tydeligt beskrevet, at kommunerne fortsat vil kunne anvende tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering, hvis dette vurderes at være givende for den enkelte. Det er tilfældet for mange af de mennesker, der står til at blive berørt af besparelserne, men dette vil ikke længere være muligt, når samarbejdsaftalerne med de specialiserede tilbud er opsagt.

Set fra et økonomisk perspektiv, kan Thisted Kommune måske spare på den meget korte bane, men må forvente betydeligt øgede udgifter på den lange bane. Udgifter, som før nævnt, til sociale og psykiatriske ydelser, støtte og hjælp, som kan blive utroligt dyre i sidste ende. Alt dette er foruden de menneskelige konsekvenser, det vil have for de sårbare mennesker, der bliver ramt, såvel som deres pårørende. Ydermere går samfundet glip af en væsentlig arbejdskraft, da mange af disse mennesker vil have svært ved at udnytte sine ressourcer på arbejdsmarkedet, medmindre de får kvalificeret, specialiseret og målrettet hjælp og støtte i processen til at indgå på arbejdsmarkedet.

Vi mener slutteligt ikke, at Thisted Kommunes besparelser på ungeområdet harmonerer med regeringens målsætning om at reducere antallet af unge uden tilknytning til arbejdsmarkedet, og efter vores viden har Thisted Kommune, som den eneste kommune i landet, valgt at finansiere de udmeldte besparelser på nogle af de mest sårbare borgere. Der må findes andre måder at gribe det an på, og vi håber, at Thisted Kommune vil genoverveje sin beslutning.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.