Journalistik

Læserbrevs-Storm

Debatspalterne i denne avis har den seneste uge været præget af en række indlæg fra nordjyske socialdemokrater, der kritiserer NORDJYSKEs dækning af deres kongres i Aalborg forrige weekend. Især en analyse af Mogens Lykketofts første beretning har fået formandens lokale partifæller til at fare i blækhuset med beskyldninger om, at NORDJYSKE er personfikseret, uretfærdig, uhæderlig, unuanceret, partisk og en række andre for en pæn avis mindre flattterede udtryk. Nu er vi altid glade for reaktioner på vores journalistik. Skal sandheden frem, vil vi i virkeligheden nok helst have ros. Men vi erkender, at det er risen, vi lærer mest af. Vi er ikke ufejlbarlige, og vi har intet imod at offentliggøre selv barsk kritik, hvad de mange indlæg også gerne skulle være dokumentation for. Men når enkelte skribenter direkte beskylder os for slet ikke at have været til stede ved Socialdemokraternes kongres og dermed direkte at føre vores læsere bag lyset, så er der behov for stille og roligt at sætte et par ting på plads. For det første: Jo, vi var til stede på kongressen. Alle dage. Og jo, vi var vågne. For det andet: Ingen af NORDJYSKEs politiske journalister er ansat til at give udtryk for deres personlige holdninger. På redaktionen ser vi det som vores opgave at gøre nordjyderne klogere; at give dem oplysninger, faglige vurderinger og informationer, der gør dem bedre i stand til selv at tage stilling. Opgaven er netop ikke at missionere. Har avisen en politisk holdning, så står den at læse i de ledende artikler. For det tredje synes der at være grund til at minde socialdemokraterne i Nordjylland om forskellene i de journalistiske genrer: - En nyhedshistorie er ofte et referat af en begivenhed eller et eller flere synspunkter af ny eller væsentlig karakter. - En baggrundshistorie er en sammenkædning af oplysninger, der til sammen giver perspektivet i en historie. - En analyse er en faglig vurdering af en sag. - Og endelig er en kommentar en personlig stillingtagen. NORDJYSKE offentliggjorde både nyheder, baggrundshistorier og en analyse fra Socialdemokraternes kongres i Aalborg, som både udfra nyheds- og væsentligshedskriterier var en vigtig historie. Vi refererede kongressens beslutninger, vi omtalte udførligt Lykketofts formandsberetning og bragte reportager og udtalelser fra kongressens deltagere. Vi bragte ingen redaktionelle kommentarer, men en analyse på 101 linier har oprørt et antal kongresdeltagere, fordi lederen af NORDJYSKEs Christiansborg-redaktion på baggrund af Lykketofts optræden på kongressen tillod sig at vurdere, at oppositionslederen mangler gennemslagskraft: "Han er god med ord og har ret faktisk en vision, men nogen folkeforfører bliver han aldrig," hedder det i analysen, der både omtaler, at Socialdemokraterne går frem i de seneste meningsmålinger, men samtidig refererer, at Lykketoft i andre nye målinger får bundkarakterer på stort set alle områder fra troværdighed til folkelighed. Nu er det helt forståeligt, at et parti gerne vil have positiv omtale. Det gælder også alle virksomheder og alle interesseorganisationer. Og især et parti, der har været så meget igennem, har et ønske om at fremstå enigt og stærkt bag en karismatisk og dynamisk leder. Man kan også altid diskutere, om et glas er halvt fyldt eller halvtomt. Var filmen god eller dårlig? Er vinen? Og mobiliserede Lykketoft den så længe manglende socialdemokratiske begejstring? Vores udsendte medarbejderes faglige vurdering af det sidste efter at have overværet hele kongressen og snakket med en række kongresdeltagere var et nej. - Men hvorfor det fokus på personen Mogens Lykketoft, lyder kritikken fra de lokale socialdemokrater? Det indlysende svar er to modspørgsmål: - Hvorfor valgte Mogens Lykketoft at udsende sin selvbiografi to dage før kongressen? Og hvorfor inviterede Mogens Lykketoft forleden Danmarks Radio hjem i sin lejlighed for at blive filmet med sine børnebørn? Fordi vælgerne ikke kun stemmer på en politik, men også på et menneske. Og politikerens personlige troværdighed og evne til at forklare sin politik er afgørende for gennemslagskraften. Derfor er den journalistiske opgave både at orientere om de politiske visioner og beslutninger og at følge de politiske lederes evne til at trænge igennem med dem til partimedlemmerne og de øvrige vælgere. Det er af samme årsag, at Mogens Lykketoft for få uger siden ansatte sin egen spindoktor, så han i lighed med regeringens ministre kan få professionel vejledning til at få det rette image i befolkningen gennem medierne. At NORDJYSKE i sin analyse af formandens første kongres ikke vurderer, at det arbejde er kommet så langt endnu, bunder hverken i journalistens eller redaktionens politiske holdninger. Det er en nøgtern og faglig konstatering. Lad det også bare være en stille konstatering, at det jo er påfaldende, at netop 11 nordjyske socialdemokrater med Frank Jensen og Ole Stavad i spidsen hver for sig og helt uafhængigt af hinanden har fundet anledning til at bidrage til det, der skulle ligne en læserstorm mod NORDJYSKE. Den samme analyse blev nemlig samtidig bragt i Fyens Stiftstidende, som så vidt vides også bliver læst af socialdemokratiske kongres-delegerede. Ikke én af de fynske socialdemokrater har reageret. God søndag