Læserne har tænkt

Forleden udbad Leif Steimle en beregning af, hvor meget energi der egentlig går til spilde derved, at skyllevandet i vore toiletter bliver opvarmet, før vi trækker ud.- og jeg sendte ganske snedigt spørgsmålet vidre til de klogeste af vore læsere. Og det siger - skal det vise sig - ikke så helt lidt. Vi har fået en hel række breve, og jeg siger oprigtigt tak for dem alle - idet jeg dog må nøjes med at bringe de tre. Andreas Nielsen skriver: ?Hvis vi sætter et skyl til 4 liter vand, skal dette opvarmes fra ca. 2 graders jordvarme til ca. 16 graders rumtemperatur. 1 kilokalorie er pr. definition den varmemængde der skal til at opvarme 1 liter vand 1 grad. 4 liter vand opvarmet 16 grader koster altså 64 kilokalorier. Sagt på en anden måde svarer det til forbrændingsenergien i 22 gram "Stryhns grovhakkede". En evt. omregning til Kilowatttimer må I selv klare. Som energibesparende, økologisk, alternativ løsning vil jeg gerne bringe en toilettype i erindring, der har tjent beboerne på Jyllands vestkyst godt i generationer: Man tager tre brugte olietønder, fjerner top og bund, graver dem ned i sandet stående ovenpå hinanden, så kun ca 40 cm. af den øverste rager op over klitten. Herover lægges et brædt med et hul af passende størrelse og omkring dette tømres et lille træhus med en dør, hvorfra der skal være udsigt over havet gennem en hjerteformet udskæring. På dørens inderside ophænges gamle telefonbøger, hvis blade genbruges til aftørring efter besøg på dit "Fjandlokum". Andreas Nielsen, Risskov !Kære Andreas Nielsen - jeg troede ellers, at Risskov var et pænt kvarter, men dette er altså noget griserri! Hvis vi antager, at hver dansker frekventerer det lille hus tre gange dagligt, bliver det til 3 x 5 mill. x 22 gr. grovhakket. Omregnet på årsbasis siger min lommeregner, at det bliver til 120.450 tons glimrende leverpostej - tror pokker, at det går strygende for Stryhns - og det vil du stoppe ned i rustne olietønder i klitterne? Nå, spøg til side. Du gider ikke at regne energitabet ud i kilowatt - så er det godt, at vi har Jesper Carlson, som skriver: ?Hej Kjeld. Den gang jeg gik i skole lærte vi, at der skulle bruges én kalorie til at varme ét gram vand én grad op! Det vil så sige 1 kcal per liter. Hvis vi antager, at der skylles 5 liter i snit pr gang og vandet opvarmes fra 10°C til 15°C pr gang, så forskellen er 5°C, ser regnestykket sådan ud: 5 Kcal x 5 = 25 kcal pr. gang. Da 1 kcal = 0,001163 kwh fås: 25*0,001163 = 0,029075 kwh. Tak for en udmærket brevkasse. Jesper Carlsson, Viby J. !Hej Jesper - du minder mig om min gamle regnelærer: Kort, kontant og præcis - ingen lyriske svinkeærinder, men lige i flæsket på problemet. Men sagen er, at ingen af I to kloge hoveder har indset, hvilket kompliceret videnskabeligt problem vi i virkeligheden står overfor - det har Eddie Buchhave til gengæld: ?Et klogt hoved har jeg vel ikke ligefrem, men jeg er kommet i besiddelse af en intelligent Legoklods, med hvilken jeg har lavet nogle meget præcise målinger som kan ses på hjemmesiden http://eddie.buchhave.person.emu.dk Under disse målinger gik det op for mig, at det var et særdeles kompliceret projekt, idet vandet selvfølgelig bliver opvarmet, men ikke kun mens det er i kummen og cisternen, men også på vej til cisternen. Desuden bliver cisternen også varmet op, så den kan varme det nye vand op når dette bliver udskiftet. I en fysikbog for 7. klasse kan man læse, at: når temperaturen i 1 liter vand stiger 1°C, er der blevet tilført 4,2 kJ. Hvis vi antager, at vi har varme i radiatorerne 150 dage om året, at det indkomne kolde vand er ca. 10 °C koldere end indetemperaturen og vort gennemsnitlige udskylningsforbrug er 70 liter pr. person pr. døgn kan vi opstille formlen dage x temp. stigning x vandmængde x vands varmefylde og få føljgende regnestykke: 150 x 10 x 70 x 4,2 = 441000 kJ pr. person. Da 1 kWh = 3600 kJ bliver det 122,5 kWh pr. person. Dette gælder kun, hvis tallene er rigtige og at alt vandet når at blive varmet helt op før det lukkes ud igen, hvilket må betegnes som meget usandsynligt. I mit wc stiger temperaturen mellem 0,24 og 1°C i timen og det indkomne vand bemærker sig i øvrigt ved at have en temperaturen der på intet tidspunkt kommer under 17 °C. I praksis må man vel regne med at de ca 10 kg vand der konstant er i wc'et bliver opvarmet max 1 °C i timen, hvilket resulterer i følgende: 150 (dage) x 10 (kg vand) x 4,2 (varmekonstant) x 1(°C) x 24 (timer) = 151200 kJ eller 42 kWh. Dette tal er så ikke afhængigt af hvor mange man om at dele wc'et, idet det så bare er noget andet vand, der bliver varmet op. Eddie Buchhave !Milde Moses - er der nogen, som kan stikke den? Hvad man dog ikke kan få ud af en intelligent Legoklods og lidt fantasi - nu mangler vi vist bare at få omregnet de 42 kWh til fedtfattig mayonaise ...