Læsernes navneforslag

De tre havnebyers kommune. Lone K. Sørensen, Frederikshavn.Fladstrand Kommune De flade strande karakteriserer alle tre kommuner (og Læsø, som også bør med). Bent Bislev, Strandby. Hirsholm Kommune De tre kommuner har et tilfælles: I godt vejr kan man se til Hirsholmene. Teddy Munch Christensen, Frederikshavn. Også foreslået af Leo Pedersen, Sæby. Kattegat(s) Kommune Den nye kommune får cirka 80 kilometer kyststrækning til Kattegat. Alle tre kommuner ligger ud til Kattegat. Ingen anden Kommune opnår noget, der blot tilnærmelsesvis når dette. Vilhelm Mølstrøm Frederikshavn. (Også foreslået af Lars Porsmose, San Francisco, Jørgen Olesen, Frederikshavn, Karen Bolander, Frederikshavn, Birthe Jensen, Sæby, Ellen Pedersen, Sæby.)Kattegat Nord Et navn, som kan bruges over for omverdenen indenlands såvel som udenlands. Også et navn, der i sig selv fortæller noget om beliggenheden, og hvad man kan forvente af oplevelser. Thorvald Christiansen, Vangen. (Også foreslået af Knud-Erik Petersen, Frederikshavn) Læsø Omegnskommune En ting som karakteriserer kommunen er, at Læsø ikke er med. Knud Wilson, Strandby. Nordlysets Kommune Navnet kan bruges i turistfremstød, og alle tre kommuner har store turistinteresser. Lene Nielsen, Jerup. KommuneNord Navnet vil placere kongerigets nordligste kommune på Danmarkskortet. Vi er vant til at omgive os med Nord-navne. Elin Jakobsen, Sæby. Nordøstvendsyssel Kommune. Dækker de tre østlige kommuner. Frede Lehmann, Frederikshavn. (Også foreslået af Bruno Agerbak, Karen Bolander, Frederikshavn, Svend Bang, Frederikshavn.) Frederikshavn Kommune Frederikshavn er den største by i kommunen og kommer til at ligge midt i kommunen. Tove Pedersen/Anker Juel Pedersen, Sæby. Nordstrand Kommune Såvel Skagen som Frederikshavn og Sæby har en Nordstrand. Den ny kommune vil formentlig få Danmarks længste og bedste strand og samtidig den nordligste. Henny Thomsen, Frederikshavn. (Også foreslået af Carsten Nordentoft, Frederikshavn, og Peter Jensen, Frederikshavn). Nordøst Kommune Et kort navn. Ellen Pedersen, Sæby. "Rødspættekommunen Det er området jo kendt for. Inga Thomsen, Kvissel. Skagen Kommune Skagen er det bedst brandede kommunenavn i Danmark.Mens Aalborg og Hjørring bruger tusindvis af kroner på branding, kan vi få det gratis. Claus Henrik Nedermark, Frederikshavn. Skagen står for noget lyst, positivt og kulturelt - og er ikke mindst genkendeligt. Det er vigtigt at finde det rigtige "brand". Carsten Jørgensen, Sæby. Navnet er kendt i ind- og udland og klinger godt. Det er let at sælge for erhvervsliv og til turister. Vivian Floor, Skagen. (Også forslået af Leif og Doris Thunberg, Skagen, John Jacobsen, Skagen, Ruth Jørgensen, Skagen, Robert Thomsen, Skagen, Lene Eggert, Skagen, Poul Godsk, Skagen, Bodil og Arne Jensen, Skagen, Vagn Jørgensen, Skagen, Birger Jensen, Sæby, Lissy og Jørgen HelmerNielsen, Sæby, Jens ErikDalsgaard, Sæby, Ib Christensen, Sæby, Mogens Buhl, Thorshøj, Anna Nielsen, Frederikshavn, Grethe Christensen, Sæby, Preben Østergaard, Sæby, Jette Olsen, Sæby, Else Jørgensen, Frederikshavn, Yrsa Grunnet, Frederikshavn, Jane Conradsen, Frederikshavn, Jane Kristensen, Frederikshavn, Bjarne Krogh Pedersen, Haldbjerg, Stig Kistrup, Frederikshavn.Skagen Storkommune Da den nye kommune jo også indlemmer Frederikshavn og Sæby kan man ikke nøjes med navnet "Skagen Kommune". Der skal mere i navnet. Else Olsen, Skagen. Skagbyhavn Vi bor i tre havnebyer, så jeg foreslår lidt fra hver. Lisbeth Elling, Frederikshavn. Skagbostrand Så har vi Skagen og Bangsbostrand koblet sammen. Judith Larsen, Aalbæk. Skagen-Frederikshavn-Sæby Kommune, SFS Nordøstvendsyssel. Det er vigtigere med et oplysende navn end at det bliver for abstrakt. Keld Gydum, Frederikshavn Sø Frederikstad Kommune/Frederik Sø Stad Kommune. Lone K. Sørensen, Frederikshavn. Nordøstvendsyssel Kommune Det lyder af noget.samtidig er det en præcis beskrivelse af, hvor kommunen ligger. Lisbeth Wacher, Frederikshavn. (Også foreslået af Grethe Simonsen, Sæby, Jesper Ø. Christensen, Voerså, Anders Krøldrup, Frederikshavn, Arne Porsmose Larsen, Frederikshavn).Nordsyssel Når man lægger Sæby, Frederikshavn og Skagen sammen til én kommune, er det da oplagt at kalde hele området Nordsyssel Kommune. Ingen af byerne kan have/få patent på fællesnævneren. Derfor må man have et kælenavn. Ole Jensen,Gl. Skagen. Nordøst-aksen eller Kattegat-aksen Sæby-Frederikshavn-Skagen ligger faktisk på lige linie. Carsten Elefsen, Sæby. Østvendsyssel Kommune Nord Det vil være meget forkert at bruge et enkelt bynavn fra en af de kommuner, der kommer til at indgå i foreningen. Knud Wilson, Strandby. Strandby Det er mundret og kort, og fortæller, at det er en kommune ved stranden. H. P. Andersen, Frederikshavn. Vendelbo Øst Et navn, som siger, hvor vi bor, og hvem vi er. Bruno Agerbæk Jensen, Frederikshavn. Vendsyssel Top Kommune Emmy Jensen, Frederikshavn. Østkystkommunen Der skal satses på turisme. Det vil lyde godt, når københavneren siger "Jo, vi skal da holde ferie på Østkysten". Birthe Jensen,Sæby: Østvendsyssel Dækker det geografiske område, både land og by - og er ikke tilknyttet en bestemt lokalitet. Jesper Ø. Christensen, Voerså. Aalbæk Bugt Kommune. Den største del af kystlinjen ligger ved Aalbæk Bugt. Asger Nielsen, Ravnshøj. Skansefred Navnet er sammensat af forbogstaverne fra de indgående kommuner SKAgeN, SEeby (oprindeligt navn for Sæby) og FREDerikshavn. Carsten Nordentoft, Frederikshavn Endelig har Karsten Sørensen, Højlundsvej 24, Østervrå, foreslået følgende navne: Nordost, Saltland, Skagen, Sandet, Klitland, Saltkysten og Vendkyst: "Navnet skal tage udgangspunkt i vores oprindelige flora/fauna, kyst/ishavet og geologi".