Lokalpolitik

Læsø-færge er velkommen

- Sæby som anløbshavn kan blive til stor gavn, men vi vil ikke "krig" med Frederikshavn

SÆBY:Sæby Kommunes borgmester, Folmer Hansen (V), er overbevist om, at byrådet vil byde Læse-færgen velkommen til Sæby og være positivt stemt over for selskabets ønske om at gøre Sæby Havn til færgehavn - også selv om det vil kræve en kommunal investering. - Vælger Færgeselskabet Læsø I/S Sæby som fremtidig anløbshavn på fastlandet for selskabets færger er jeg overbevist om, at det på sigt vil blive til stor gavn for byen og kommunen, siger borgmesteren. - Anderledes kan det vel ikke blive, selvom der i givet fald vil blive stillet betydelige krav til investeringer i infrastrukturen på og omkring havnen, hvis den skal kunne klare en årlig tilførsel af 110.000 turister og en væsentlig del af de omkring 2250 fastboende på Læsø. Borgmesteren ønsker samtidig at understrege, at Sæby Kommune på ingen måde ønsker at indlede en "krig" med Frederikshavn om Læsø-færgen - heller ikke at blande sig i striden mellem Frederikshavn Havn og færgeselskabet. - Men, vi er meget positive over for færgeselskabets henvendelse, og hvis selskabet og Læsø-boerne virkelig ønsker den fremtidige færgesejlads mellem øen og fastlandet henlagt til Sæby, vil vi bestemt være medspiller. Og jeg tror på, at byrådet vil være positiv over for de investeringer, der så vil blive nødvendige, siger Folmer Hansen. Borgmesteren forestiller sig, at det i givet fald bliver nødvendsigt at ændre mole- og indsejlingsforholdene. Umiddelbart mener han, at arealet mellem den nuværende sydmole og Sæby Redningsstation vil kunne indrettes som færgeleje og landarealet omkring fiskehusene og redningsstationen indrettes til opmarchfelter og øvrige landlige faciliteter. Borgmesteren venter derimod ikke, at det bliver nødvendigt med større udgravningsarbejder uden for havnen. - Der er allerede foretaget undersøgelser, som har vist, at det kun i begrænset omfang bliver nødvendigt udvide sejlrenden, siger Folmer hansen Drøftes på tirsdag Borgmesteren oplyser, at byrådets økonomiudvalg på tirsdag skal behandle den officielle henvendelse, kommunen netop har modtaget for Læsø-færgeselskabets formand, Bent Rulle, om "at foranledige undersøgt, om Sæby Havn kan blive fremtidigt anløbssted for selskabets færger på fastlandet". Bent Rulle slutter i øvrigt den offiielle henvendelse således: "Vi tror på, at en fremtidig sejlads mellem Sæby og Læsø vil blive til gensidig glæde for færgeselskabet og Sæby". Borgmesteren regner med, at økonomiudvalget på tirsdag vil udarbejde en indstilling til byrådsmødet senere på måneden. Samtidig understreger han, at man naturligvis skal sikre sig den nødvendige ekspertise i forbindelse med de undersøgelser, færgeselskabet ønsker foretaget. Borgmesteren peger desuden på, at der måske kan blive tale om tildeling af EU-midler til investeringer for at forbedre infrastrukturen på og omkring Sæby Havn.