Læsø-færgen interesseret i web-kamera

Færgeselskab overtager måske omstridt web-kamera på Vesterø Havn

- Vi har glæde af at kunne sidde i Frederikshavn og se, hvordan forholdene er ved færgelejet i Vesterø, siger direktør Jess Jessen-Klixbüll, Færgeselskabet Læsø.

- Vi har glæde af at kunne sidde i Frederikshavn og se, hvordan forholdene er ved færgelejet i Vesterø, siger direktør Jess Jessen-Klixbüll, Færgeselskabet Læsø.

VESTERØ:Medarbejderne hos Færgeselskabet Læsø har haft god gavn af det web-kamera, som hidtil har "skuet" ud over Vesterø Havn for at man på internettet kunne se, hvordan forholdene på havnen er og hvordan vejret på Læsø er. Det er baggrunden for, at færgeselskabets bestyrelse på dets næste møde i slutningen af denne måned skal tage stilling til, om selskabet vil overtage kameraet og vil lægge navn til det. - Det er jo et kamera, som der har været nogen strid omkring, og det er klart, at vi ikke vil have noget med det at gøre, hvis ikke det kan ske på lovlig vis, siger selskabets direktør Jess Jessen-Klixbüll. Den hidtidige ejer af kameraet, el-installatør Peter Jensen, Vesterø, har fået flere domme for, at kameraet er ulovligt, fordi det efter dommerens mening kan bruges til personovervågning. Og det må private ikke. Færgeselskabet er ikke en privat person, men et offentligt selskab, og så er vilkårene efter lovgivningen anderledes. - Jeg har af Peter Jensen fået tilbudt, at vi kan overtage kameraplaceringen og lade de billeder, der tages, vise på den hjemmeside, hvor man hidtil har kunnet se dem, og det bliver nu op til min bestyrelse at afgøre, om det er en sag, der skal arbejdes videre med, siger Jess Jessen-Klixbüll. God service - Vi har erfaring for, at mange af vores rejsende med færgen oplever det som en god service, at de kan se, hvornår færgen kommer ind, og se hvordan der ser ud nede på færgepladsen, og for vores personale er det en fordel, at man på forhånd kan se, hvor mange, der holder og venter i opmarchbåsene. Desuden ved vi, at der er en række folk, som har hus på Læsø, som bruger det for at holde sig orienteret om, hvordan forholdene og vejret er på Læsø, siger Jess Jessen-Klixbüll. - Vores engagement i sagen skal naturligvis ikke ses som en form for demonstration. Der er alene tale om, at vi med kameraet kan yde en ekstra service overfor vores rejsende og giver dem en merværdi, og at det er til glæde for os selv. - På færgekontoret i Frederikshavn har vi også gavn af at kunne se, hvordan situationen er på havnen i Vesterø og specielt, hvordan situaitonen er omkring færgelejet og opmarchbåsene, siger Jess Jessen-Klixbüll. El-installatør Peter Jensen har, efter at have fået tre domme imod sig, opgivet selv at stå for web-kamaraet på Vesterø Havn, men han mener stadig, at det er en gavnlig turistservice, som øen bør tilbyde. - Det er baggrunden for, at jeg har foreslået færgeselskabet, at det overtager kameraet, siger Peter Jensen.