Læsø Fiskeindustri truet af plan som skal begrænse fangst af torsk

Ændring af havdageberegning kan føre til lukning i længere tid

Læsø Fis­ke­in­du­stri A/S ri­si­ke­rer at måt­te ind­stil­le pro­duk­tio­nen i lang tid, for­di der ænd­res på havdageberegningen for Kat­te­gat de kom­men­de tre må­ne­der. AR­KIV­FO­TO

Læsø Fis­ke­in­du­stri A/S ri­si­ke­rer at måt­te ind­stil­le pro­duk­tio­nen i lang tid, for­di der ænd­res på havdageberegningen for Kat­te­gat de kom­men­de tre må­ne­der. AR­KIV­FO­TO

LÆSØ:De 40 - 45 medarbejdere på Læsø Fiskeindustri A/S risikerer at komme til at gå arbejdsløse i lang tid de kommende tre måneder, fordi en særregel for beregningen af havdage i Kattegat betyder, at det regnes for 2,5 fiskedage hver gang et fartøj er på fiskeri en enkelt dag. - Det er svært at forestille sig, at der vil blive landet ret mange hummer, når Læsø-fiskerne kun kan være på havet ganske få dage om måneden, siger direktør Søren Larsen, Læsø Fiskeindustri. - De enkelte fartøjer har typisk 14 - 17 havdage på én måned, og hvis det tal skal divideres med 2,5 i februar, marts og april, bliver der kun fire - fem dage hver måned, de kan gå på fiskeri, og det vil gå voldsomt ud over tilførslerne til fabrikken - så voldsomt, at det er tvivlsomt om det kan lade sig gøre at opretholde en produktion, siger Søren Larsen. Ændringen af havdageberegningen er et led i EUs genopretningsplan for torskebestanden. - Det er dog meget begrænset, hvor stor en virkning det vil have, for Læsøs fiskere og vores leverandører, driver ikke fiskeri efter torsk, og det er kun ganske få torsk, de har som bifangst. I de tre måneder, februar, marts og april, blev der i fjor landet cirka 200.000 kilo jomfruhummer til Læsø Fiskeindustri, og fiskerne havde i de tre måneder en bifangst på tilsammen 10.000 kilo torsk, siger Søren Larsen. - Man kan sige, at betydningen for torskebestanden er uendelig lille, men der er en alvorlig fare for, at den bliver altafgørende for hummerfiskeriet og for Læsø Fiskeindustri, og i værste fald risikerer vi at måtte stoppe produktionen helt i de tre måneder. - Vi køber naturligvis hummere af andre end Læsø-fiskerne, men vi ved endnu ikke, hvordan mulighederne for at få tilstrækkeligt med råvarer til at opretholde produktionen vil være, men jeg kan godt frygte at vi må indstille produktionen i, om ikke hele tre måneder, så i rigtig langt tid, siger Søren Larsen.