Frederikshavn

Læsø-fiskere kan revolutionere kvotesystemet

LÆSØ: Læsøs fiskere har udtænkt et nyt epokegørende forslag til en anderledes regulering af det kystnære fiskeri i Kattegat. Forslaget er et klart brud med de nuværende regler, der har fungeret siden 1983 og går kort fortalt ud på at regulere fangsterne på tid i stedet for på mængden af fisk. Ideen er godt på vej igennem EUs systemer, men der er stadig lang vej hjem, inden den kan blive vedtaget og ophøjet til egentlig lovgivning. NordjyskeErhverv 1. sektion side 15