Redningsvæsen

Læsø-forlis udløste splid i Forsvaret

Mens redningsfolk på havet kæmpede for at finde de to savnede fiskere efter Læsø-kutteren "Melissa"s forlis i december, gik bølgerne højt på forsvarets indre linier.

Udskrifter af kommunikationen natten efter forliset viser et anstrengt forhold mellem søværnet og flyvevåbnet. Det giver ny næring til spekulationer om det nuværende søredningssystem, hvor to afdelinger i forsvaret skal arbejde sammen. "De er så tunge at danse med", "det er helt håbløst", "røvirriterende", "det er jo evig tilbagevendende", "det er jo næsten grotesk", og "det er kraftedeme da sygt". Sådan var tonen i timerne efter forliset, da Søværnets folk sad og hidsede sig op over, at det var vanskeligt at få Flyvevåbnets helikoptere til at genoptage eftersøgningen morgenen efter forliset. - Selv for en smed som mig er det barsk læsning, og jeg mener, at det er uhensigtsmæssigt, at sådan noget skal fylde så meget under en redningsaktion, siger det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S), der har fulgt "Melissa"-sagen tæt. Han er fortaler for, at Danmark får et mere énstrenget redningssystem, så man undgår kontroverser mellem de forskellige enheder i forsvaret, som i dag bidrager til søredninger. - Så er vi ude over, at flere instanser med hver deres kommandoveje og chefer kan blive uenige, mener Bjarne Laustsen. Hos Flyvertaktisk Kommando, som redningshelikopterne hører under, forsikrer stabschef, oberst Søren Falk-Portved, at Flyvevåbnet ikke bærer nag til Søværnets folk trods de knubbede ord. Han mener, at det hele ser voldsommere ud på skrift, end det er. - Lige i den her situation var forståelsen for at skulle lede efter omkomne nok forskellig hos os og hos Søværnets Operative Kommando, siger Søren Falk-Portved. Han understreger kraftigt, at diskussionen opstod efter, at parterne var enige om, at der ikke længere var håb om at finde Læsø-fiskerne i live. - Der skal ikke herske tvivl om, at vi flyver med alt, vi har, så længe der er er håb om at redde liv, siger stabschefen, som i øvrigt er åben over for ændringer, så Flyvevåbnets og Søværnets folk eksempelvis kommer til at styre søredninger fra samme rum. Sådan et tiltag er presseofficer i Søværnets Operative Kommando, orlogskaptajn Alex Jensen, med på. - Vi er med på alt, som kan gøre søredningstjenesten endnu bedre. I alt det her må man ikke glemme, at vi alle arbejder med ét eneste formål: Vi vil gøre alt for at redde liv, siger Alex Jensen. Han erkender, at Søværnet har lært noget af, at redningsfolkenes arbejdssprog, der kan virke barsk, er blevet offentligt kendt. Indsigt side X