Læsø-ideer på vej til EU

Fiskere sætterhistorisk fingeraftryk på dansk og europæisk fiskeripolitik - vil regulere fangster anderledes i Kattegat

LÆSØ:Læsøs fiskere har udtænkt et nyt epokegørende forslag til en anderledes regulering af det kystnære fiskeri i Kattegat. Forslaget er et klart brud med de nuværende regler, der har fungeret siden 1983 og går kort fortalt ud på at regulere fangsterne på tid i stedet for på mængden af fisk. Ideen vandt tilslutning på Danmarks Fiskeriforening's ekstraordinære generalforsamling i november 2004 og i begyndelsen af det nye år blev der nedsat en arbejdsgruppe til at bearbejde forslaget yderligere med bl.a. fiskeskipper Gregers Jacobsen som repræsentant for Læsø-fiskerne. I maj blev forslaget præsenteret for Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeridirektoratet og repræsentanter fra WWF ved et åbent seminar på Nordsø Centeret i Hirtshals. Godt på vej I slutningen af juni blev det endelige forslag fremlagt NSRAC - et rådgivende organ indenfor EU - i Hamburg, hvor det fik fuld opbakning fra forsamlingen og fiskeriorganisationer fra de to øvrige lande med interesser i Kattegat, nemlig Sverige og Tyskland. Derudover viste fiskeriorganisationer i Holland, England og Skotland positiv interesse for forslaget. - Forslaget blev officielt fremlagt i Hamburg af Danmarks Fiskeriforening, men det er Læsø-fiskernes tanker, der ligger til grund, siger Gregers Jacobsen, der er meget tilfreds med DF's håndtering af forslaget. Nu er ideen fra Læsø så endelig på til EU's fiskerikommission, men der er lang vej endnu, før forslaget kan blive til lov. - Forslaget er godt på vej, men vi er kun halvvejs i lovmaskineriet. Vi håber dog, at forslaget kan blive ekspederet hurtigt igennem systemet og blive vedtaget med virkning fra 1. januar 2006, udtaler Gregers Jacobsen, der deltog i mødet i Hamburg sammen med de øvrige fra arbejdsgruppen, formand for DF, Flemming Christensen og direktør Niels Wichmann, Strandby-fiskernes formand, Svend Erik Andersen og biolog Michael Andersen. Nytænkning Læsø-fiskernes forslag kan ikke blot få afgørende betydning for fiskerierhvervet i Kattegat, men for fiskeri i andre farvande, mener Gregers Jacobsen. - Forslaget vil stoppe udsmidningen af gode spisefisk og ulovlige landinger, men også øge lønsomheden for den enkelte kutter. Dernæst vil vi - og biologerne - få en realistisk viden om, hvad der egentlig fanges og landes. - Forslaget er et alternativ til IOK - individuelt omsættelige kvoter - som vi er imod, forklarer Gregers Jacobsen, der også er bestyrelsesformand i Læsø Fiskeindustri. IOK går ud på, at hver båd får sin egen kvote, men al erfaring viser, at kvoterne fra de mindre kuttere bliver opkøbt af større enheder. Det er en koncentration, der vil være til stor skade for Læsø og de mindre havne. - Vores forslag vil derimod være med til at stoppe affolkningen af de mindre havne og beskytte det kystnære fiskeri. Og det vil kunne medføre, at den enkelte fisker genvinder glæden og motivationen ved erhvervet, mener fiskeskipperen.