Turisme

Læsø klarer sig uden blå flag på strandene

Turisterne ved jo, at vandet er ok, så byrådet sparer penge

LÆSØ:Mens andre nordjyske kommuner kæmper for at bevare de Blå Flag langs strandene, har Læsø Kommune valgt en anden kurs og klarer sig uden Blå Flag på øens strande. I 2008 besluttede Kommunalbestyrelsen at spare pengene på Blå Flag kampagnen, og kommuneingeniør Jan Kjærgaard tror ikke, det får nogen betydning for turisternes opfattelse af Læsø. - Vandkvaliteten er i orden og vi skal fortsat tage vandprøver gennem hele badesæsonen, forklarer Jan Kjærgaard. Det er et EU-krav, der ikke har noget med Blå Flag kampagnen at gøre, og vi offentliggør resultaterne af prøverne, som vi altid har gjort. - Det koster kommunen 50.000 kroner om året at have Blå Flag ved Danzigmand, Storedal og ved Kongevejen, og de penge kan gives bedre ud andre steder, fastslår Jan Kjærgaard. - Blå Flag kampagnen er meget andet end rent badevand, forklarer driftschef Ivan Petersen. Mobiltelefonerne ved toiletbygningerne forsvinder jævnligt, og førstehjælpskasserne bliver tømt, så snart vi har fyldt dem, så der er en del arbejde med at vedligeholde de faciliteter, der kræves for at være med i ordningen. Formanden for turistforeningen, Bertel Fog, bakker op om kommunens beslutning. - Vandet bliver jo ikke renere, fordi vi har blå flag, og jeg tror ikke, der kommer hverken flere eller færre gæster på grund af de blå flag. Jeg så gerne, at man brugte besparelsen til at forbedre den kollektive trafik til Gammel Østerby i stedet, erklærer turistformanden. Den årlige strandrensning, som Læsø skole står for, bliver ikke berørt af beslutningen om at fravælge de blå flag. Blå Flag kampagnen startede i 1985 i Frankrig og kom i 1987 til Danmark.