Læsø Kommune bremser ny fabrik

Fiskeindustri 1. June 2005 04:00

LÆSØ: Læsø Kommune har bremset langt fremskredne planer om en ny fiskeindustri på øen. Kommunen har overhalet Læsø Fiskeindustri indenom i kapløbet om købet af dén bygning, der var udset til at rumme den ny virksomhed. Det er sket, selvom kommunen har kendt til projektet i over et år. Hos Læsø Fiskeindustri er bestyrelse og direktion forundrede over forløbet. Koncernen meldte sig som interesseret køber af øens tidligere markisefabrik for snart et år siden, men modtog først nyheden om Læsø Kommunes disposition her i foråret. Det skete tilfældigt via en redegørelse fra kursusvirksomheden LUC om kommende aktiviteter i bygningen. Efter en række forundersøgelser sendte Læsø Fiskeindustri den 15. juni 2004 en detaljeret beskrivelse af projektet til Læsø Kommune med et groft budget, der bl.a. inkluderede selskabets samlede etableringsudgifter og køb af markisefabrikken til produktion. Kommunen rådført Fiskeri efter taskekrabber er ikke underlagt kvotebegrænsninger og fangstmetoderne er blevet afprøvet med succes af bl.a. fiskeskipper Willy Christiansen, Østerby. Han sendte allerede sidste forår en udførlig projektbeskrivelse til kommunen og bad om hjælp til at formulere en ansøgning om støtte fra Fødevareministeriet. Læsø Fiskeindustri har ikke afgivet købstilbud på fabrikken, da man har afventet tilsagn om eventuelt tilskud fra Fødevareministeriet. I løbet af efteråret og vinteren 2004 rykkede Willy Christiansen og fiskeindustrien flere gange Læsø Kommune for svar på ansøgningen. I april 2005 erfarede Willy Christiansen så fra kommunen, at ansøgningen var blevet sendt til Fødevareministeriet en måned tidligere. Men i mellemtiden havde Læsø Kommune købt ejendommen til en lavere pris end den, der fremgår i Læsø Fiskeindustris budgetforslag fra juni 2004. Læsø Fiskeindustris bestyrelsesformand Gregers Jacobsen mener, at med finansiel støtte til etableringen kan fangst af taskekrabber blive et konstruktivt alternativ til det hårdt trængte fiskerierhverv. - Efter flere markedsanalyser anser vi absolut krabbeprojeket for at være seriøst, men en vigtig forudsætning for produktionen er netop de fysiske rammer, der kunne være blevet opfyldt i markisefabrikken, fastslår han. I oktober 2004 sendte Læsø Fiskeindustri yderligere oplysninger om krabbeprojektet med billedmateriale til Læsø Kommune. Kommunen: Byg selv Borgmester Olav Juul siger, at kommunen har købt bygningen til erhvervsformål, fordi man har en lejer og udsigt til et lejemål, der kan forente købet. Han mener ikke at kommunens køb står i vejen for krabbeprojektet. - Det vil eventuelt være muligt at etablere en krabbeproduktion i noget af bygningen, siger han, og mener i øvrigt ikke, at det vil blive dyrere for Læsø Fiskeindustri at opføre en tilbygning eller nybygning end at købe hele fabrikken. Erhvervs- og havneudvalgets formand, Erik Boye Larsen, mener principielt ikke, at kommunen må stille sig foran det private erhvervslivsliv, men da udvalget behandlede et punkt om anvendelse af markisefabrikken under besigtigelsen af Østerby Havn i april i år, blev en eventuel produktion af taskekrabber ikke diskuteret.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...