EMNER

Læsø med i provstiudvalg

Læsø, Sindal og Frederikshavn har altid sammen dannet provsti, men det vil sandsynligvis blive lavet om, når der sker kommunesammenlægning på kryds og tværs, for som det ser ud nu, vil Læsø Kommune forblive selvstændig, mens Frederikshavn, Skagen og Sæby kommer til at danne én stor kommune og Sindal vil slutte sig sammen med Hjørring.

Men endnu har Sindal, Frederikshavn og Læsø fælles provsti, og igennem mange år har der været fire i provstiudvalget, to fra Frederikshavn og to fra Sindal, Læsø havde grundet sin geografiske beliggenhed givet afkald på et medlem af provstiudvalget. Men nu er der fem, for Læsø har meddelt, at man vil være med i udvalget, og øens menighedsråd har valgt Tove Brændstrup til provstiudvalget. Provst Ole Dybdal, som automatisk er formand for udvalget, glæder sig over, at Læsø nu også er repræsenteret, og endda med et kvindeligt medlem. - I år har vi i Frederikshavn Provsti to kvinder med i udvalget. Jeg tror, det er første gang nogensinde, og det er da glædeligt, at vi heller ikke her halter bagefter, når det drejer sig om kvindelig medvirken, udtaler han. Provstiudvalget er en instans mellem menighedsrådene og Stiftsøvrigheden/Kirkeministeriet. En af udvalgets opgaver er at varetage økonomien i provstiet og forhandle budgetrammer med kirkekasserne på budgetsamråd samt at meddele ligningsbeløb til kommunerne.

Forsiden