EMNER

Læsø skal måske flyttes til Hjørring Provsti

Selv om Læsø agter at holde sig uden for den nye kommunale struktur, bliver Kattegatøen måske alligevel udsat for en slags kvantespring. Hvis ellers et nordjysk forslag til nye provstier engang bliver godtaget, flyttes hele Læsø kommune medsamt sine tre små sogne nemlig til Hjørring Provsti.

Foreløbig er planen altså kun et forslag, men det har den realistiske begrundelse, at Læsø så beholder sin provst, nemlig den nuværende provst i Frederikshavn Provsti, som angiveligt bliver provst i et nyt Hjørring Østre Provsti, og som yderligere med sin præstegård i Sindal er tættere på færgeoverfarten fra fastlandet end den provst, som formentlig kommer til at regere i Frederikshavn Provsti, nemlig provst Jens Jacob jensen, som bor i Gandrup. Han er faktisk p.t. provst i Sæby Provsti - men det skal formentlig nedlægges. Og - ja - ændringerne er præcis så indviklede, som de lyder. Bl.a. bliver Hjørring Provsti delt i to, Aalborg får et ekstra, selvom et af de nuværende forsvinder, og masser af sogne i hele Aalborg Stift bliver rokeret rundt. Måske mageskiftes der endda mellem Aalborg Stift og Viborg og Århus Stifter. Hvis altså forslaget gennemføres.