Skolevæsen

Læsø Skole udvalgt til frugtordning

LÆSØ:Efter et afslag i 2007 er Læsø Skole netop blevet udvalgt til at deltage i Projekt Frugtkvarter 2008. Det betyder, at alle elever på skolen får en daglig frugtpause i klassen med gratis frugt i to måneder efter efterårsferien. Forsøg på andre skoler har vist, at en fælles frugtkurv kan bidrage positivt til klassens kultur, sammenhold, trivsel og indlæringsmiljø. Desuden medfører fællesskabet omkring frugten, at også de mere kræsne elever bliver nysgerrige og spiser med, når resten af klassen kaster sig over frugtkurven.kø