Læsø stemmer om nationalpark

- Jeg håber, at et flertal af borgerne på Læsø ved folkeafstemningen i morgen vil give grønt lys for, at vi kan fortsætte arbejdet med at etablere en nationalpark på Læsø.

Det siger Olav Juul Gaarn Larsen, borgmester på Læsø og formand for den styregruppe, der har udarbejdet pilotprojekt t for den kommende nationalpark. Et flertal i øens kommunalbestyrelse på seks mod to har vedtaget at anbefale et ja til nationalpark-planerne. - Vi håber på, at Læsø-borgerne kan få større medindflydelse på administrationen af de naturbeskyttede områder vi har på Læsø, end vi har i dag. Der er hele tiden fra regeringens side blevet lagt vægt på, at der skal lokal opbakning til, siger Olav Juul Gaarn Larsen. Han tilføjer, at selv om et flertal af Læsø-borgernene stemmer ja, er det ingen garanti for, at der kommer en nationalpark på øen. Fra første færd er det lovforberedende arbejde lagt ud til borgerne. Derfor har debatten savnet konkret indhold. Først når politikerne på Christiansborg har fremlagt et lovforslag om, hvordan man i praksis kan etablere nationalparker i Danmark, vil man på Læsø kende de regler, der vil gælde for fremtidens nationalpark. - Hvis det så viser sig, at der mere tvang og mindre medindflydelse til Læsø-boerne, vil vi naturligvis forkaste al snak om en nationalpark. Men jeg tror ikke, at det vil sådan. Det er mit indtryk, at landspolitikerne er klar over, at det er en styrke med lokal opbakning til naturbeskyttelse, fastslår Olav Juul Gaarn Larsen.