EMNER

Læsø tager det roligt

Læsø Kommune har en sikker formodning om, at der ikke er forurenet jord ved de kommunale børneinstitutioner og legepladser.

Det siger kommuneingeniør Jan Kjærgaard, chef for kommunens tekniske forvaltning. - Det tidligere Nordjyllands Amt har registreret samtlige forurenede grunde på øen. De er typisk i de to havnebyer, hvor der førhen er blevet tjæret garn eller andre steder, hvor der har været benzinstationer.