Læsø under lagene

Per Kirkeby

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

“Tavle med dyr”.

FOR AT SE Per Kirkebys Læsøbilleder, der alle er malet i 2008, må man gennem de historiske afdelinger i Museumscenter Aars. Man bevæger sig så at sige nedad i tid fra kulturlag til kulturlag og til sidst i sted, da man skal en etage nedad til selve udstillingssalene. Man kan have en fornemmelse af at bevæge sig ned under kulturlagene til et geologisk lag, der er repræsenteret ved Per Kirkebys univers. Det er Per Kirkeby selv, der har stået for den arkitektoniske udformning af tilbygningerne. Det kan derfor heller ikke undre, at udstilling og udstillingsrum klæder hinanden, som var det en permanent udstilling. Kun nogle få af malerierne har fået en titel. Det er seks værker, som alle har titlen "Augustregn". De er i højformat, hvor højden er det dobbelte af bredden. Det er næsten som om man står over for en række vinduer og kigger ud på regnen, der pisker ned i forskellige retninger. De eneste værker, som har genkendelige elementer er fem kvadratiske tavler. Tavlerne har sort baggrund, hvorpå der er bemalet med kridt i forskellige farver. Næsten i midten på en tavle ses f.eks. en grønlig vase med dominoagtigt mønster. En anden tavle har konturtegninger af et vildsvin og en elefant, og oven i hvert dyr er der med hvid og gul tegnet konturen af et kranie, der i form ligner dyrets eget. En tavle er landskabsagtig med vand, siv og en lille faldefærdig rønne i skriggul. I forhold til tavlerne er det en helt anden arbejdsmetode, Per Kirkeby anvender i sine malerier. Hvor tavlerne er grundet med helt sort (måske tavlelak) for derefter at blive tegnet på med en form for kridt, så stiller malerierne anderledes krav til kompositionens opbygning. Malerierne i den store sal er således malet i utallige lag i hele maleriets flade. Disse lag lægger man ikke mærke til, når man står i en afstand, der sætter én i stand til at overskue hele kompositionen på én gang. Derimod giver afstanden indtrykket af en detaljeret farvebehandling. Går man derefter tæt på, kan man nærmest følge hele processen ved at følge de forskellige lag indefra og ud. Det største maleri, der måler 450 cm i bredden og 200 cm i højden har en landskabsagtig karakter. Denne karakter fremkommer ved en tydelig linje, som næsten kun kan tolkes som horisontlinje. Der er stor dramatik i værket. Det er som om, det balancerer på en knivskarp kant. De lyse og lettere farver er lagt i bunden, mens de mørke, lidt dystre farver er placeret øverst. Det vil ofte kunne få en komposition til at få overbalance - men det sker ikke her. Midlet til balancen er, foruden en gennemarbejdet komposition, afvejningen mellem farvernes kontraster - især mellem lys og mørk og mellem de komplementære farver koldblå/lilla og gul/okker. I sine malerier anvender Per Kirkeby former og strukturer, der findes eller ligner noget, der findes i naturen. Man kan således finde elementer, der leder tankerne hen på geologiske former og strukturer, og man kan tolke natur og landskabsformer ind i værkerne. Det er muligt at sætte sig foran billederne. Det skal man unde sig selv, for Per Kirkebys malerier kan ikke bare ses med et enkelt blik. Der skal ro og fordybelse til. Alice Bergholt Nilsson kultur@nordjyske.dk Per Kirkeby: Læsøbilleder Himmerlands Kunstmuseum, Aars. Til 28. februar.