Lokalpolitik

Læsøboere og landfaste uenige om nationalpark

Miljøminister Connie Hedegaard ind i strid i styregruppen

LÆSØ: De landfaste medlemmer af styregruppen for den kommende nationalpark på Læsø er kommet i opposition til de fastboende medlemmer. Derfor har borgmester Olav Juul i samråd med kommunalbestyrelsen bedt miljøminister Connie Hedegaard, (K), om at afklare, om den lokale indflydelse på projektet skal vægtes højere end forslagene fra Friluftsrådet, Skov-og Naturstyrelsen, Verdens Naturfonden og Nordjyllands Amt. Arbejdsgruppen Havet med tidligere fiskeriforeningsformand Bent Rulle i spidsen foreslår, at forundersøgelserne skal begrænses inden for en 10 meter dybde-kurve, hvilket betyder et område, der er ca. otte gange så stort som Læsø. Det mener Skov- og Naturstyrelsen ikke. Derfor har styrelsen givet afslag på tre projektansøgninger fra arbejdsgruppen Havet, der i følge Skov- og Naturstyrelsen er ved at bevæge sig væk fra det arbejdsoplæg, der ligger til grund for hele pilotprojektet. Og det er så her uenigheden står, og præcis her borgmester Olav Juul ønsker en ministeriel håndsrækning. I brevet til Connie Hedegaard fremhæver han de lokale idéer, engagementet og særpræget som hovedhjørnesten i pilotprojektet, der var en forudsætning for Læsøs Kommunes ansøgning. Læsø Kommune fik løfte om disse forudsætninger af den tidligere miljøminister, Hans Christian Schmidt (V). Læsø Kommunes argumenter for at holde undersøgelserne inden for en 10 meter dybdekurve drejer sig hovedsageligt om hensyn til fiskerierhvervet og den internationale skibsfart. - Det er min opfattelse, at kun et bredt folkeligt kendskab og medejerskab kan sikre vore naturrigdomme på længere sigt, skriver borgmesteren og fortsætter: - Vi vil gerne være midtpunkt i en marin nationalpark, der bygger på det ægte og det elementære, hvor natur, kultur og folkeliv undersøges og formidles til den brede befolkning, men en videnskabeliggørelse og regulering af alt og alle i hele det nordlige Kattegat ønsker vi ikke at deltage i. Samtidig udtrykker Olav Juul håb om, at pilotprojektet fortsat skal bæres frem på lokalt grundlag, og at Skov- og Naturstyrelsen vil tage projektansøgningerne op til fornyet overvejelse.