Læsøfærgen fik ret i bjærgningsstrid

Bugserfirma får kun en million kroner ikke 3,5 som det havde krævet

KØBENHAVN:En langvarig strid om betaling for en bjærning i december 1998 af Læsøfærgen er nu afgjort. Færgeselskabet skal betale en millon kroner for bjærgningen af Margrethe Læsø, der gik på grund 27. december 1998. Bjærningsfirmaet Svitzer havde krævet 3,5 millioner kroner for bjærningen, fordi man mente, at opgaven havde været meget farlig, og der var risiko for, at skibet ville blive alvorligt skadet. Men det var altså ikke tilfældet, mente Højesteret, og var dermed enig med Sø- og Handelsrettens dom fra maj 2002. Margrete Læsø havde lagt fra kaj i Vesterø Havn på vej til Frederikshavn. Kort efter færgens afgang, og tilsyneladende på grund af en kraftig vind med vindstød op til 30 m./sek., krængede færgen mod styrbord og ramte molen. Det var herefter ikke muligt at styre færgen, der grundstødte på en sandbanke. Færgeselskabet tog kontakt til A/S Em. Z. Svitzer og anmodede om assistance. Svitzer sendte to slæbebåde med bjærgningsudstyr, som – efter flere forgæves forsøg – fik trukket færgen fri. Den blev bugseret til Ørskov i Frederikshavn, der stod for reparationerne. Færgeselskabet Læsø I/S påstod under sagen for Højesteret, at færgeselskabet alene skulle betale et vederlag på mindre end 1 mio. kr. for almindelig slæbeassistance, mens Svitzer påstod, at man var berettiget til bjærgeløn på 3,5 mio. kr. Forsikringsselskaber Direktør for færgeselskabet Jess Jessen-Klixbüll forklarer, at det reelt er selskabets forsikringsselskab, der har haft pengene på spil. - Vi havde allerede betalt 60.000 kroner efter grundstødningen til forsikringsselskabet. Det var vores selvrisiko. Men Højesterets afgørelse betyder, at vores forsikringsselskab ikke bliver belastet som hvis det skulle betale 3,5 milllioner kroner. Det betyder så, at færgeselskabet kan bibeholde de samme lave forsikringsudgifter som hidtid. Jess Jess Klixbull fortæller, at der blandt andet blev gjort meget fra Svitzers side for at bevise, at der var tale om farligt arbejde og at der var stor risiko for, at færgen ville blvie alvorligt beskadiget. - Man har blandt andet fået foretaget en scanning af havbunden for at bevise, at der var mange sten, mens vi har fastholdt, at der var tale om sandbund og at det trods blæsten ikke var farligt. Højesterets dommere var dog ikke enige. Et mindretal ville tildele Svitzer to millioner kroner. Flertallet lagde ved fastsættelsen af bjærgelønnen vægt på, at der ikke var tilvejebragt sagkyndige vurderinger til belysning af graden af den fare, der var for færgens værdi på 100 mio. kr.