Havne

Læsøfærgen satser på Sæby

Færgeselskabet beder Sæby Kommune om hurtig reaktion. Frederikshavn vil hæve prisen fra 640.000 kr. til 1,6 mio. årligt.

FREDERIKSHAVN:Efter lange, indædte forhandlinger sætter Læsø nu trumf på over for Frederikshavns havnebestyrelse. Færgeselskabet har ganske enkelt henvendt sig til Sæby Kommune for at få dem til at undersøge de reelle muligheder for, at Læsøfærgen frem over kan lægge til i Sæby i stedet for i Frederikshavn. Forespørgslen kommer efter resultatløse forhandlinger med Frederikshavns havnebestyrelse. I følge færgeselskabet formand, Bent Rulle, er forhandlingerne nu endt med, at der ikke kunne opnås enighed om en afgift på et realistisk niveau. - Vore overvejelser om færgedrift på Sæby er igangsat efter Frederikshavn Havns krav om indførelse af passager- og bilafgifter for rejsende til Læsø. Det vil øge vore udgifter for brug af havnen fra de nuværende 640.000 kroner til 1,6 millioner årligt, siger Bent Rulle. Han understreger, at udgiften for tilsvarende færgers brug af havne på Ærø og Samsø ligger på det niveau, som Læsø i dag betaler til Frederikshavn Havn. Ud over de resultatløse forhandlinger om at nedjustere stigningen kommer beslutningen, fordi analyser viser at sejltiden kan forventes nedsat fra de nuværende 90 minutter mellem Læsø og Frederikshavn til 75 minutter mellem Læsø og Sæby med deraf følgende besparelser i driftsomkostningerne der årligt anslås til 1.3 millioner. kr. En flytning til Sæby vil medføre behov for store investeringer i havnen, dels til et nyt havneanlæg, uddybning af sejlrende og havn, opmarchpladser og tilkørselsforhold. Inden den endelige beslutning kan tages skal disse forhold nøje analyseres og vurderes. Og det er præcis det, Færgeselskabets bestyrelse ønsker en melding fra Sæby Kommune på.