Frederikshavn

Læsøfærgen vil sænke priserne

Færgetaksterne skal nedsættes uden for højsæsonen

Den nye formand for færgeselskabet Læsø, Kim Rulle, går sammen med viceborgmester Bent Bjørn i offensiven for en generel nedsættelse af færgetaksterne uden for højsæsonen. Pengene skal findes ved at minimere færgeselskabets budgetterede overskud, og hvis det ikke er nok, skal der muligvis også findes besparelser i færgeselskabets service og drift. De lavere takster skal komme fragten til gode, men skal også finansiere en billigere ø-billetordning for ejere af fritidsboliger. Billigere for alle på sigt På sigt vil Kim Rulle og Bent Bjørn dog arbejde for, at alle takster kan nedsættes med 20-25 procent. - Hvis vores forventninger indfries, vil det betyde meromsætning i dagligvarebutikker, hos håndværkere og på restauranter, siger Kim Rulle. Under et møde med færgeselskabets ansatte har Kim Rulle tilkendegivet, at bestyrelsen vil gennemgå samtlige forretningsgange med henblik på omlægninger og effektivisering for at finde besparelser, som kan bruges til takstnedsættelser.