EMNER

Læsøfærgen

Efter at Frederikshavn havn er overgået til kommunen, har der udviklet sig en ret voldsom debat og meningsudveksling vedrørende den økonomiske betydning af takstomlægning, som er foreslået af bestyrelsen i Frederikshavn havn. Desværre har meningsudvekslingen fået et mere og mere hadsk præg. Her i Frederikshavn med kritik af Bent Rulle, og i dag fra Læsø side med en nedgøring af Frederikshavn by med lyskryds og ildelugtende rensningsanlæg. Det tjener ingen af parterne noget på. Frederikshavn kommune er den største her i området og det naturlige samlingssted for flere funktioner af både kulturel og anden art. Ved kommunernes overtagelse af havnen her i området, lykkedes det Trafikministeriet at sælge havnene på en måde, så der ville blive en indbyrdes konkurrence mellem havnene. For Læsø er der vel det specielle forhold, at stat og amt betaler tilskud til færgedriften. Når amtsborgmesteren blander sig i debatten, må vi begære et klart billede af amtets fordele ved denne uenighed. Det er en udvikling, som kan svække os meget i forhold til andre dele af landet, som Aalborg og Århus. For min del, mener jeg, man bør lade kendsgerningerne og dermed fornuften være det afgørende. Fra begge sider bør man gøre sig klart, at det er Frederikshavns kommune som ejer havnen. Der er en havnebestyrelse, men i sidste instans er det Frederikshavns byråd, som har ansvaret og som er ankeinstans, hvor problemer kan forelægges.