Læsøfærgens forhandlere er velkomne i Frederikshavn

Lokalpolitik 20. juni 2003 08:00

Efter den debat, som har været i avisen, fik vi på byrådsmødet d.16.06.03 en meget instruktiv gennemgang af havnens direktør Preben Reinholdt vedrørende de forhandlinger, som har været ført mellem Frederikshavns havn og Læsø færgeselskab og yderligere vedrørende mulighederne for, at havnen overgår til aktieselskab. Det blev klart, at forhandlingerne med Læsø befinder sig i en fase, hvor der snart vil blive taget afgørende beslutninger, som senere i praksis vil være meget svære eller faktisk umulige at ændre. Det er meget væsentligt for byrådet at vide før et sammenbrud, så vi kan stå med en god samvittighed og henvise til en ansvarlig optræden fra vor side. Som jeg forstod det, er der tale om en prisstigning af billetter med 1,50 kr. for en personbil og 25 øre for en passager i det sidste tilbud fra Frederikshavn. Hertil får færgeselskabet betydelige økonomiske fordele ved vedligeholdelse af deres rampe her i Frederikshavn og jeg har meget svært ved at forstå, man fra Læsø ikke accepterer dette forslag. Bliver der ingen aftale, må havnen selvfølgelig forlange, at færgeselskabets rampe fjernes. Jeg ved ikke, hvor meget en ny rampe vil koste, men en rampe i Sæby vil nok komme på en pris af 20-30 millioner, efter det som har være nævnt. En afgørelse vil formentlig blive truffet straks efter sagens afslutning i Konkurrencestyrelsen Det er nok status i Frederikshavns byråd og har man på Læsø en anden opfattelse, så vil deres forhandlere altid være velkomne til at fremlægge tingene set fra deres side i vort byråd. Ellers må vi med rimelighed formode, at Læsø i forhandlingerne har en skjult dagsorden. Hvorfor, amtets borgmester Orla Hav blander sig i tingene, er svært at forstå. Selvfølgelig får amtet ekstra udgifter for transport til patienter fra Læsø, som skal til Frederikshavns sygehus ved et havneleje i Sæby, men det bliver vel begrænset. Når man som jeg har ligget på et af amtets sygehuse og søgt hjælp i handicap afdelingen, så mener jeg, det er så underlødigt, at man i amtet skulle have rigeligt at koncentrere sig om.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...