Læsøs lægedækning løst

20 praktiserende læger fra fastlandet skal vikariere for fast Læsølæge

NORDJYLLAND:Siden nytår har Niels Thøgersen været eneste praktiserende læge på Læsø. Det er han stadig, men nu er der lavet aftale om, hvem der skal vikariere for ham i weekender og de fleste helligdage. Det skal et korps af praktiserende læger fra fastlandet, som Nordjyllands Amt har lavet en aftale med. Aftalen betyder, at en af de 20 læger fra korpset afløser Niels Thøgersen fra fredag klokken 19 til mandag morgen klokken 06. Kontorchef Jens Larsen Pedersen fra amtets afdeling for Sygesikring og Sundhedsfremme er glad for, at der er blevet lavet en aftale. - Det glæder mig, for aftalen sikrer læsøboerne en god lægedækning, fortæller han. Men der arbejdes stadig på at fastansætte en læge mere på Læsø. - På lang sigt er det det eneste rigtige, for løsningen med vikarerne er dyr. En million årligt Det koster godt en million kroner mere om året at ansætte vikarer frem for en fastansat læge. Ifølge Jens Larsen Pedersen får en læge 27.500 kroner for en weekendvagt. Derudover bliver færgebilletten betalt, og der bliver stillet bolig til rådighed. - Det er en ekstraordinær høj betaling, men det er lægerne, der har fat i den lange ende. I forvejen er der jo mangel på læger i Nordjylland, siger Jens Larsen Pedersen. Aftalen mellem lægekorpset og amtet kan opsiges af begge parter med fire måneders varsel. Jens Larsen Pedersen fortæller, at de 2100 læsøboere og øens turister i 2004 besøgte lægevagten på Læsø 520 gange.