LAG skaber mere liv i kommunen

LAG-Brønderslev er én af de mest velfungerende i landet, og Lokale Aktions Grupper har skabt mere liv i landdistrikterne.

Serritslev 12. april 2011 16:31

Fødevareministeriet har valgt at gennemføre landdistriktsprogrammet ved at lade de 51 lokale aktionsgrupper (LAG) rundt i landet udpege gode lokale udviklingsprojekter i deres område. Fire år inde i programperioden er der i Danmark i alt givet ca. 450 mio. kr. i tilskud til omkring 2000 lokale udviklingsprojekter. Det giver Danmark en placering i toppen, når man sammenligner med, hvor langt de øvrige EU-lande er nået med at gennemføre landdistriktsprogrammet. Én af de danske LAG'er - LAG Brønderslev - som dækker Brønderslev Kommunes areal - har ved udgangen af 2010 støttet i alt 32 projekter med ca. 5.5 mio. kroner. De uddelte støttebeløb varierer i størrelsen fra 16.000 kr. til 975.000 kr. Den lokale aktionsgruppes bestyrelse på 15 personer er sammensat af lokale frivillige foreningsildsjæle, repræsentanter for landsdækkende organisationer og landbruget, hertil to kommunale politikere og en enkelt repræsentant for Region Nordjylland. Bestyrelsen holder hvert år to ansøgningsfrister og har siden 2007 årligt støttet lokale udviklingsprojekter med ca. 1.4 mio. kr. Projekterne der støttes kan have to fokusområder, nemlig at etablere mere attraktive levevilkår i Brønderslev-området, eller etablere nye lokale arbejdspladser. De fleste af ansøgningerne til LAG-Brønderslev lander i den første kategori - etablering af mere attraktive levevilkår. Således er 25 fokuseret på at skabe mere attraktive levevilkår lokalt (f.eks. projekter med fokus på multibaner, forbedrede samlingssteder og forsamlingshuse, naturoplevelser og foreningshjemmesider) og syv af de støttede projekter målrettet etableringen af nye lokale arbejdspladser (bl.a. skabelsen af jobs indenfor turismebranchen, fødevareproducenter og kulturlivet). En del af projekterne har brede målsætninger og ambitioner og lapper derfor ind over hinanden og kan give afledte effekter på begge indsatsområder. I 2009 påbegyndte LAG-Brønderslev et samarbejde med de øvrige fire nordjyske LAG Vendsyssel, Thy-Mors, Jammerbugt-Vesthimmerland og Himmerland, om at etablere lokale (og potentielt regionale) netværk mellem små fødevareproducenter og kunsthåndværkere. Projektet hedder "Smagen af Kunsthåndværk" og er støttet af Indenrigs- og Fødevareministeriet med over én million kroner. Projektet betyder, at der hen over sommeren 2011 vil blive markedsført en række spændende lokale 'events' med deltagelse af såvel små fødevareproducenter og kunsthåndværkere - åbne for alle interesserede. Såvel som der i hele region Nordjylland vil være tilsvarene events. Planlægningen og markedsføringen af de lokalt baserede events i Brønderslev-området er koordineret af den lokale tovholder i projektet - smykkekunstner Annie Olesen, som man kan høre fortælle mere om projektet på LAG-Brønderslevs generalforsamling i Serritslev torsdag aften.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...