Lagt op til blød landing i SFO-sag

Forvaltning skal lave løsningsnotat for klubbørns placering

HIRTSHALS:Før børne- og kulturudvalget tager endelig stilling til en forældreprotest omkring hvem, der skal bruge den nye skolefritidsordning Spirehuset i Søndergade, når der ligger et løsningsnotat fra forvaltningen på bordet i begyndelsen af marts måned. - Der er kommet flere børn end dengang vi startede på Søndergade, og forvaltningen skal se på, om de nye rammer kan kombineres med skolens rammer. Afstanden er ikke større end man kan spadsere imellem på få minutter, siger udvalgsformand Ole Albæk (UP). Det er forældre til børn i mini- og fritidsklubben ved SFO-ordningen, som ønsker at børnene bliver i de midlertidige lokaler på Hirtshals Skole i stedet for at flytte over i det nybyggede SFO Spirehuset, sådan som planen hidtil har været. Huset er normeret til 90 børn, men der er på nuværende tidspunkt 97 børn indskrevet i SFO'en, og oveni skal så lægges de 35 børn, som har nogle timer i Klubben. Det finder forældrene, der har lavet en underskriftsindsamling for at blive på skolen, problematisk. Forældre fik dog hverken opbakning fra skolens ledelse eller skolebestyrelsen i første omgang, idet de mener at skolen har brug for Klubbens nuværende lokaler til andet formål. Men der har efterfølgende været holdt forældremøde om sagen, og skolebestyrelsen formulerede før udvalgsmødet en løsning på problemet.