Laksefabrik flytter måske til Polen

EU-afgifter har bragt 90 arbejdspladser på A-Fish i Skagen i fare

SKAGEN:90 midlertidigt hjemsendte medarbejdere fra laksefabrikken A-Fish i Skagen risikerer at miste jobbet helt. Hvis EU opretholder en mindstepris for laks overvejer virksomhedens direktør, Bjørn Thomsen, at flytte produktionen til Polen. - Der er ingen tvivl om, at vi helst vil blive i Skagen. Det er jo ligesom her fabrikken ligger. Men får vi ikke ændret EU's importrestriktioner, kan vi ganske enkelt blive tvunget til at flytte, hvis firmaet fortsat skal bestå, siger Bjørn Thomsen, som har undersøgt mulighederne for at få produceret laks i Polen. Indtil videre er medarbejderne hjemsendt for fire uger, fordi der ikke er fisk at arbejde med, og Bjørn Thomsen har et håb om, at EU i løbet af den periode finder en holdbar løsning på problemet med laksepriserne. EU opkræver for at opretholde mindsteprisen på de norske laks, som A-Fish anvender, en særlig importafgift, og den har gjort råvarerne så dyre, at produktionen er urentabel. Faglig sekretær i 3F Nordøstvendsyssel Morten Dahlberg siger, at det vil være katastrofalt for Skagen, hvis man mister så mange arbejdspladser i fiskeindustrien. Men han forstår samtidig udmærket Bjørn Thomsens overvejelser. - Med de mindstepriser, som irske og skotske lakseproducenter har fået igennem er en flytning til Polen nærmest det eneste rigtige at gøre. For der eksporteres de norske laks alligevel til, fordi det er det eneste sted, hvor man kan få forretningen til at løbe rundt. Kun ved at betjene sig af den billige polske arbejdskraft kan man opveje de ekstra omkostninger på råvarerne, siger Morten Dahlberg, der er stærkt fortørnet over, at irerne og skotterne har kunnet dirigere EU-politikken på det felt. 3F har indtil videre mest søgt at få socialdemokratiske politikere til at arbejde for en ændring af EU-mindstepriserne, men nu vil Morten Dahlberg også tage kontakt til Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti.