Lakseindustriens krise når Nordjylland

Det norske laksekoncern Fjord Seafood afskediger halvdelen af staben i Hjørring

Virksomhedsøkonomi 1. marts 2003 07:00

HJØRRING: Den dybe krise i verdens lakseindustri slår nu igennem i Nordjylland. Norske Fjord Seafood ASA afskedigede i går halvdelen af medarbejderne på sit internationale salgskontor i Hjørring. Koncernen samler støttefunktionerne for sit globale salgsapparat i Norge, og i Hjørring indebærer det, at 11 af 21 medarbejdere mister jobbet. Direktør Preben Rahder fremhæver, at det er lykkedes at afværge en endnu mere omfattende nedskæring. Det har været under under overvejelse at reducere til kun en håndfuld ansatte. Nu er hele salgsorganisationen bevaret i Hjørring. Laksekoncernens salg til EU, Østeuropa, Mellemøsten, Afrika og Australien foregår herfra. - Medarbejderne, der kan sprogene på vore markeder, kender kulturen og har den nære kundekontakt og de personlige raltioner er vores største ressource. Det er en kompetence, der ikke bare kan flyttes, påpeger han. De fyrede er medarbejdere i funktioner som logistik, regnskab, administration og IT. Nedskæringen var ikke uventet. Lakseindustrien har oplevet en udvikling på linje med IT-industriens fra usandsynlige vækstrater og aktiekursstigninger til regulær kollaps, og afskedigelserne i Hjørring er led i en meget omfattende tilpasning og re-strukturering af hele Fjord Seafood-koncernen. Der er fra sommer til årsskiftet afskediget 700 medarbejdere, både i Norge og i de oversøiske aktiviteter. Der er således skåret dybt i koncernens afdelinger i Chile og USA, og i denne uge lukkede et helt fabriksanlæg i det lille vestnorske fjordsamfund Herøy. Den grundlæggende forklaring på krisen er overproduktion af opdrætslaks. Det meste af sidste år var markedsprisen lavere end produktionsprisen på laksefarmene, så vi tabte penge på hver eneste laks, fortæller Preben Rahder. Koncernen, der sidder på hele kæden fra larveproduktion til salg af den færdige vare, peger endvidere på, at forhold som høj kronekurs, højere lønninger end konkurrenterne og høje kapitalomkostninger sammen med dårlig markedsadgang har forstærket vanskelighederne for den norske forædlingsindustri. Torsdag offentliggjorde Ford Seafood ASA sit 2002-regnskab med et resultat før skat på minus 329,6 millioner norske kroner ud af en omsætning på 4,2 milliarder kr. Omkostninger til restrukturering og nedskrivninger udgør godt 242 mio. kr. Trods tabene var der dog tale om en markant fremgang i forhold til året forud, da underskuddet var på 845 mio. kr. ud af en omsætning på 3,2 mia. kr. I forbindelse med omlægningen i Hjørring videreføres afdelingen som et selvstændigt aktieselskab med Preben Rahder som administrerende direktør. Afdelingen tegnede sig sidste år for en omsætning på knapt 300 mio. kr., og var en af de få afdelinger i koncernen, der gav overskud. Afdelingen er udsprunget af det tidligere Saga Lax, hvis grundlægger, Kim Boye Brodersen, i 1999 solgte virksomheden til Fjord Seafood. Tre af de fire største norske opdrætsselskaber er kommet med negative årsregnskaber. Værst ser det ud for Pan Fish, der tabte 2,6 milliarder norske kroner.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...