Laksekamp tages op igen af minister

Bendt Bendtsen vil slå et ny slag for danske laksefabrikker

KØBENHAVN:EU's mindstepriser på norske laks, som forarbejdes i Danmark, kommer igen for ministerrådet i EU, oplyser økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K). Han vil bringe sagen op, fordi han betragter mindstepriserne og importkvoterne som politisk begrundet støtte til urentable lakseopdrættere i Skotland og Irland. Dermed tages et nyt opgør i kampen om arbejdspladser i Danmark, hvor fisken forarbejdes, og arbejdspladser i Irland og Skotland, hvor den produceres i konkurrence med Norge, som har store havbure i fjordene. Danmark er mellemstation for en meget stor mængde norske opdrættede fisk, som forarbejdes på danske fabrikker og derefter eksporteres. Bliver priserne for høje på råvarer fra ikke-EU landet Norge, så koster det arbejdspladser i Danmark. Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen er "stærkt bekymret over, at Kommissionen igen prøver at gennemføre protektionistiske tiltag i EU til gavn for et lille antal ineffektive lakseproducenter." - Det er til skade for et stort antal virksomheder i EU, forbrugerne og den frie globale handel, siger ministeren. - Det er kun godt to måneder siden, at de midlertidige importkvoter blev ophævet, efter at Danmark havde indbragt sagen for Rådet. Der er støtte blandt medlemslandene til at afskaffe beskyttelse af EU's lakseopdrættere. Kommissionens beslutning må ændres, så vi i fremtiden undgår at forstyrre markedet med uheldige tiltag, siger Bendt Bendtsen i en pressemeddelelse. Der opkræves også told på cirka 12 procent ved kvoteoverskridelser. Det rammer primært importen fra Norge, som den danske forarbejdningsindustri er helt afhængig af. Samtidig stilles importører over for krav om garantibeløb ved fortoldning. Det vil koste industrien og forbrugerne millioner af kroner, mener Økonomi- og Erhvervsministeriet. Regningen for at beskytte et fåtal EU-producenter skal i sidste ende betales af virksomhederne og de europæiske forbrugere, påpeger ministeriet. Ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsen vil den fireårige beskyttelse på import af laks koste de danske virksomheder og forbrugere ca. 500 mio. kroner årligt. Omkring 2500 personer er i Danmark direkte beskæftiget med lakseimport og forarbejdning. /ritzau/