Norge

Laksepriserne fri i EU

Glæde i dansk fiskeindustri over fjernelse af antidumpingpriser

Dansk fiskeindustris mangeårige kamp mod EUs mindstepris på importeret laks har båret frugt. Der bliver frie priser. Beslutningen ventes taget på et ministerrådsmøde i slutningen af juni med virkning fra 1. juli. 25 af EUs medlemslande stemte for på et forberedende møde tirsdag, kun Irland og England gik imod. – Vi er meget tilfredse, siger formand for Dansk Fisk i DI, Jens Tellefsen, Hanstholm. Mindsteprisen, pt. 23 kroner pr. kg, er fastsat som en antidumpingforanstaltning for at beskytte opdrætsindustrien i Irland og Skotland mod billige laks fra den store opdrætsindustri i Norge. Mindsteprisen har i perioder medført, at den danske forarbejdningsindustri har betalt mere for sine råvarer end niveauet på verdensmarkedet. Priserne var specielt i år 2001-02 stærkt påvirket af overproduktion i opdrætsnæringen. Den faldt på halvandet år fra et niveau på 40 danske kroner kiloet til 16 kroner for frossen laks. Det gav grobund for nye anklager fra EU om dumping. – Men nu er mindstepriser helt uaktuelle. Markedsprisen ligger på omkring 25 kroner kiloet, fortæller Jens Tellefsen. Han er principielt modstander af politisk fastsatte priser, og kalder reguleringen helt ude af trit med tiden. – Total frihandel kan kun være en fordel for dansk fiskeindustri. Og kan skotterne og irerne ikke være med, må de effektivisere deres produktion, siger han. Norge har i årevis kæmpet hårdt mod EUs mindsteprissystem og indbragte sagen for frihandelsorganisationen WTO. En omfattende rapport fra WTO fastslog i november, at EUs antidumpingforanstaltninger på området er i strid med WTO-reglerne på hele 22 punkter. Konflikten mellem Norge og EU på lakseområdet går helt tilbage til 1989, da EU første gang besluttede at støtte EUs egen lakseindustri (knapt en tredjedel af den norske) og anklagede Norge for dumping. Siden 1993 har der været minimumpriser, kun afbrudt af 15 måneder med normale handelsrelationer. Reguleringen har været til skade for den norske laksenæring, hævder Norge. I 1993 var markedsandelen af norsk produceret laks i EU 67 procent, ti år senere kun 51 procent. Dansk fiskeindustris har årligt købt for halvanden til to milliarder kroner laks i Norge, omkring en tredjedel af den samlede norske produktion.